Witaj
MENTOROWE INSPIRACJE
-POBIERALNIA

Udostępnione plikiDrodzy nauczyciele, Poniżej przedstawiamy Wam prace Waszych kolegów i koleżanek, pasjonatów nowych technologii i stosowania TIK w edukacji. Prace te, czyli scenariusze lekcji, zostały opracowane specjalnie na konkurs Mentor Roku 2016, konkurs dla innowacyjnych nauczycieli. Mnogość pomysłów, zastosowanych multimediów, wolnych zasobów to źródło cennych inspiracji i wskazówek jak uatrakcyjnić codzienne szkolne zajęcia. Zapraszamy do lektury :)Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.
Prace są własnością autorów a ich publikacja jest związana z konkursem Mentor Roku.
Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści).


  1. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi.
  2. Zasoby można przeglądać dla własnej informacji.
  3. Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora pracy.
  4. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
  5. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
  6. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.


© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MENTOR