Program Rządowy Aktywna Tablica

Aktywna tablica

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica"

 

Zapraszamy na naszą stronę
http://www.aktywnatablica.pl

Pobierz przykładowe wnioski

Szkoły:


 • W projekcie biorą udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które posiadają dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • Na każdą 1 wnioskowaną tablicę interaktywną, szkoła musi posiadać co najmniej 1 przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wraz z konkretnie opisanych oprogramowaniem + router.


Sprzęt:


 • tablica interaktywna (lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy);
 • projektor ultrakrótkoogniskowy;
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali;


Istotne cechy produktów:


 • Certyfikat CE
 • Certyfikat ISO 9001 PRODUCENTA SPRZĘTU
 • Sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 5 miesięcy przed datą dostawy


Dodatkowo:


 • jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt sprzętu danego rodzaju – sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta,
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy,
 • dostawcy sprzętu i oprogramowania są zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.


Harmonogram (skrócony do istotnych punktów):


L.p. zadanie 2017 2018/19
2 Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących, 31.08 15.04
3 Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów 15.09 30.04
4 Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia 29.09 15.05
5 Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa 30.09 29.05
7 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji). 15.10 30.06
8 Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą. do końca każdego roku budżetowego do końca każdego roku budżetowego
10 Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym; do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia) do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia)

Mentorowe Inspiracje

Mentor aktywnie wspiera użytkowników sprzętu TIK

Mentor oprócz zapewnienia dobrej jakościowo oferty handlowej stara się pomagać szkołom w przeprowadzeniu programu Aktywna Tablica, angażując się w krzewienie wiedzy o nowych technologiach, stosowaniu narzędzi TIK w edukacji oraz efektywnym użytkowaniu tablic i monitorów interaktywnych.

Warsztaty

Warsztaty

z wykorzystania nowych technologii i stosowania TIK i STEM w edukacji na wielu konferencjach. Więcej >>

Grupa Aktywna Tablica na FB

Aktywna Tablica na FB

Aktywna grupa dzieląca się doświadcze-
niami i materiałami z realizacji TIK. Więcej >>

Webinaria

Webinaria

Darmowe webinaria z nowych technologii i stosowania narzędzi TIK w edukacji. Więcej >>

Scenariusze

Scenariusze

Zbiór innowacyjnych scenariuszy lekcji w formie filmu i prezentacji. Więcej >>

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych z TIK oraz zastosowania tablic i monitorów interaktywnych.
Więcej >>

PROMOCJA - Aktywna tablica z Didakta

Aktywna tablica

3-miesięczny, darmowy dostęp do wszystkich programów z oferty Didakta

dla wszystkich szkół podstawowych, przy zakupie sprzętu myBoard w ramach programu "Aktywna tablica"

Aktywna tablica - Didakta

Nauczanie Przedszkolne

Mój pierwszy alfabet - wersja CD

Wesoła matematyka w głebinach morza - wersja CD

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Moje pierwsze słówka EN

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Moje pierwsze słówka DE

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Mądrala i jego safari

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Mądrala na wsi

Nauczanie wczesnoszkolne

Mój pierwszy alfabet - wersja CD

Wesoła matematyka w głebinach morza - wersja CD

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język polski 1 - Części mowy dla SP

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język polski 2 - Ortografia, składnia, frazeologia i fonetyka dla SP

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka 1 - Podstawy arytmetyki

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Przygody detektywa Bartka

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka na Dzikim Zachodzie

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Moje pierwsze słówka EN

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Moje pierwsze słówka DE

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Mądrala i jego safari

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Mądrala na wsi

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka - zadania tekstowe

Szkoła Podstawowa 4-6

Wesoła matematyka w głebinach morza - wersja CD

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język polski 1 - Części mowy dla SP

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język polski 2 - Ortografia, składnia, frazeologia i fonetyka dla SP

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Geometria 2 - Obliczenia i pomiary

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka 1 - Podstawy arytmetyki

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Historia

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Biologia 2- Rośliny i zwierzęta

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Unia Europejska dla dzieci

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Polska i jej województwa

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język angielski 1 - dla początkujacych

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język niemiecki 1

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Przygody detektywa Bartka

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka na Dzikim Zachodzie

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Moje pierwsze słówka EN

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Moje pierwsze słówka DE

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Mądrala i jego safari

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Mądrala na wsi

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka - zadania tekstowe

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Części mowy - hop do głowy!

Szkoła Podstawowa 7-8 i Gimnazjum

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język polski 3 - Części mowy dla gimnazum

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język polski 4 - Części zdania, ortografia i stylistyka

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Geometria 1 - Zadania konstrukcyjne

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Geometria 2 - Obliczenia i pomiary

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka 1 - Podstawy arytmetyki

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka 2 - Algebra

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Fizyka 1 - Obliczenia wielkości fizycznych - wersja CD

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Fizyka 2 - Symulacja pomiarów i obliczanie wzorów

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Chemia

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Historia

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Biologia 1 - Nauka o człowieku

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Biologia 2- Rośliny i zwierzęta

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Przyroda nieożywiona i ekologia

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Geografia

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Unia Europejska dla dzieci

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Polska i jej województwa

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język angielski 1 - dla początkujacych

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język angielski 2 - dla zaawansowanych

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Język niemiecki 1

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Przygody detektywa Bartka

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka na Dzikim Zachodzie

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Matematyka - zadania tekstowe

Didakta - Multilicencja nieograniczona czasowo - Części mowy - hop do głowy!