Mentor Producent pracowni językowych, systemów konferencyjnych. Bezpośredni importer tablic interaktywnych. Sprawdź naszą ofertę.
Nasza produkcja

Projekt Rządowy AKTYWNA TABLICA

Aktywna tablica
Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica" (czytaj więcej >>)


Szkoły:


 • W projekcie biorą udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które posiadają dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • Na każdą 1 wnioskowaną tablicę interaktywną, szkoła musi posiadać co najmniej 1 przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wraz z konkretnie opisanych oprogramowaniem + router.


Sprzęt:


 • tablica interaktywna (lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy);
 • projektor ultrakrótkoogniskowy;
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali;


Istotne cechy produktów:


 • Certyfikat CE
 • Certyfikat ISO 9001 PRODUCENTA SPRZĘTU
 • Sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 5 miesięcy przed datą dostawy


Dodatkowo:


 • jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt sprzętu danego rodzaju – sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta,
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy,
 • dostawcy sprzętu i oprogramowania są zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.


Harmonogram (skrócony do istotnych punktów):


L.p.
zadanie
2017
2018/19
2
Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących,
31.08
15.04
3
Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów
15.09
30.04
4
Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia
29.09
15.05
5
Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa
30.09
29.05
7
Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji).
15.10
30.06
8
Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą.
do końca każdego roku budżetowego
do końca każdego roku budżetowego
10
Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym;
do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia)
do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia)


Zapraszamy do nas

Oferta zgodna z wymaganiami projektu "Aktywna tablica".


Zaufali nam:
zobacz nasze aukcje allegro
opinie o nas na ceneo
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 9001
przyjazna firma
Program regionalny, Narodowa Strategia Spóności
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013"
Tytuł projektu: "Implementacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy MENTOR Zdzisław Sabat"
Nr Umowy: UDA-RPZP.01.03.01-32-034/12-00

Program regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego
Przyjaciele:

4x4
TN
DAN
Przedszkole Publiczne nr 3, Kamienna Góra
Liga Superbohaterów