Cyfrowa Gmina

Status: 3 nabór zakończony

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu programowi "Cyfrowa Gmina" chcemy odpowiedzieć na ten problem.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.10.2021 aktualizacji uległy zapisy regulaminu konkursu oraz schematu grantowego, w zakresie rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych o urządzenia serwerowe. Prosimy o zapoznanie się z wykazem zmian zamieszczonym w dokumentacji konkursowej oraz zaktualizowaną dokumentacją konkursową.

 

ZŁÓŻ WNIOSEK! AKTUALNOŚCI ZOBACZ OFERTĘ!

 

CEL

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. ​​​Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
 • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

DLA KOGO

Konkurs kierujemy do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).

 

Budżet i poziom dofinansowania

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru. Kwota zostanie wyliczona w oparciu o następujący wzór:

 • Wyznaczanie poziomu dofinansowania dla podmiotów uprawnionych wraz z przykładem
 •  

  Harmonogram konkursu

  I runda: 18.10 - 17.11.2021

  II runda: 22.11 - 22.12.2021

  III runda: 11.01 - 10.02.2022

  Konkurs podzielony był na 3 rundy, każda gmina miała wyznaczoną dla siebie rundę, listy gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie zostały opublikowane w dniu uruchomienia każdej rundy zamieszczonej w dokumentacji konkursowej.

   

  Sposób składania wniosków

  Zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych tutaj.

  Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej tutaj.

   

  Pytania i odpowiedzi

  Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię.

  Infolinia działa w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku:

  Tel.: +48 42 631 21 05

  e-mail: cyfrowagmina@cppc.gov.pl

  ! Podczas rejestracji w generatorze należy podać kod TERYT. Numer ten można pozyskać z dokumentu Lista JST uprawnionych do udziału w konkursie, który jest dostępny w DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ w części Regulamin konkursu.

  Zachęcamy również do obejrzenia webinaru.

   

  Dokumentacja konkursowa

  Regulamin konkursu

   

  Wniosek o dofinansowanie projektu

   

  Wzór umowy o dofinansowanie

   

  Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej „Cyfrowa Gmina”

   

  Wyniki naboru

  Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania - I nabór

  Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania - II nabór  źródło: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

  Blog