Pomoc techniczna

REJESTRACJA PRODUKTÓW MYBOARD

Szanowny kliencie,

serdecznie dziękujemy za zakup naszego sprzętu interaktywnego marki myBoard.

Mając na uwadze Państwa komfort i bezpieczeństwo, a także podkreślając wysokie walory użytkowe i jakość naszych produktów, umożliwiamy Państwu rozszerzenie standardowej gwarancji o dodatkowy okres. Wystarczy zarejestrować produkt za pomocą poniższego formularza.

Rejestracja umożliwia uzyskanie dodatkowego okresu gwarancyjnego liczonego od dnia zakończenia gwarancji standardowej dla następujących produktów:

  1. w przypadku monitorów serii TE-MP tj. modeli GREY UP, SILVER, GREY ROCK oraz modelu GREY ROCK 2.0 (z serii TE-YL) i modelu Black Arrow standardowa gwarancja wynosi 2 lata. Po rejestracji dajemy Państwu możliwość uzyskania dodatkowo:
    • 1 roku (12 miesięcy) w przypadku, gdy nie są Państwo instytucją RSPO,
    • 3 lat (36 miesięcy), jeżeli są Państwo instytucją posiadającą numer RSPO.
Dodatkową gwarancją po rejestracji nie są objęte monitory BLACK z serii TE-YL, które posiadają 3 lata standardowej gwarancji i nie mają możliwości przedłużenia jej po rejestracji. Prosimy o dokładne wypełnienie danych kontaktowych.
Dokument gwarancyjny zostanie przesłany zwrotnie na Państwa adres mailowy po pomyślnej weryfikacji danych.

Dziękujemy.

Szczegółowych informacji udzielą także lokalni doradcy handlowi (kontakt).

Wszystkie pola formularza, oprócz ankiety są wymagane.
Prosimy również zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

KAŻDY PRODUKT NALEŻY REJESTROWAĆ ODDZIELNIE!


* Gwarancja przedłużona nie jest wydłużeniem uprawnień wynikających z gwarancji podstawowej. Gwarancja przedłużona to dodatkowy okres - niezależny od gwarancji podstawowej. Gwarancja przedłużona liczona jest od daty zakończenia gwarancji podstawowej.
* Gwarancja przedłużona nie obejmuje panelu monitora oraz komputera.
* Warunkiem przedłużenia gwarancji jest rejestracja produktu w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.


Do prawidłowego wyświetlenia formularza wymagane jest oprogramowanie JAVA.
Program można pobrać z www.java.com/pl/download/
 
Dane użytkownika sprzętu (nazwa szkoły, instytucji)
Nazwa instytucji
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Klient RSPO
Numer RSPO
Nip
format bez kresek
Telefon
 
 
 
Dane osoby zgłaszającej
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
Komórka
E-mail
 
 
 
Informacje o sprzęcie
KAŻDY PRODUKT NALEŻY REJESTROWAĆ ODDZIELNIE!
Nazwa sprzętu
Typ, model
Nr seryjny

(maks. 25 znaków znajdujących się z tyłu urządzenia lub na kartonie)
Data zakupu
Kalendarz
Numer faktury zakupu
Dodatkowe informacje
 
 
 
Dane sprzedawcy (wpisujemy dane z faktury)
Nazwa
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Nip
format bez kresek
 
 
 
Dane kupującego / płatnika
Nazwa
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Nip
format bez kresek
Telefon
 
 
 
Ankieta
Skąd znają Państwo
produkty myBoard:
z prasy
z Internetu
z ulotek dostarczanych do szkoły
od znajomych
inne źródło
Jak oceniacie Państwo
jakość sprzętu (w skali 1-5):

Jak oceniacie Państwo
funkcjonalność sprzętu
(w skali 1-5):

Jak oceniacie Państwo
jakość obsługi naszego biura
(w skali 1-5):

Jak oceniacie Państwo
jakość montażu sprzętu
(w skali 1-5)
(jeżeli usługa była taka wykonana):

 
 
 
Wyrażenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mentor Systemy Audiowizualne z siedzibą w Przecławiu (adres: Będargowo 29a, 72-005 Przecław) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przesyłania informacji związanych z procesem rejestracji drogą mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Mentor Systemy Audiowizualne z siedzibą w Przecławiu (adres: Będargowo 29a, 72-005 Przecław) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).