Pomoc techniczna

ZGŁOSZENIA SERWISOWE


Prosimy o dokładne wypełnienie danych kontaktowych oraz szczegółowy opis usterki, ułatwi nam to kontakt z Państwem i przyspieszy realizację zgłoszenia. Dziękujemy.

Uwaga!
Panel zgłoszeń serwisowych dotyczy TYLKO sprzętów serwisowanych przez firmę MENTOR Systemy Audiowizualne. Informacja o właściwym serwisie gwarancyjnym znajduje się na karcie gwarancyjnej.

Na jedno zgłoszenie przypada jeden uszkodzony sprzęt! Np. w przypadku uszkodzenia 2 tablic, prosimy wysłać dwa zgłoszenia osobno dla każdej tablicy.


FORMULARZ WYŁĄCZNIE DLA INSTYTUCJI, SZKÓŁ
I FIRM POŚREDNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY


Do prawidłowego wyświetlenia formularza wymagane jest oprogramowanie JAVA.
Proszę sprawdzić, czy przeglądarka zezwala na wykonywanie kodu JavaScript w witrynie.
 
Dane osoby zgłaszającej
Imię [pole wymagane]
Nazwisko [pole wymagane]
Telefon kontaktowy [pole wymagane]
E-mail [pole wymagane]
 
 
 
Dane instytucji / szkoły
Nazwa instytucji
Adres
Kod pocztowy
format "xx-xxx" np: 70-772
Miasto
Województwo
Rspo [pole wymagane]
format bez kresek
Telefon [pole wymagane]
Komórka
 
 
 
Zgłaszana usterka
Data zakupu
Kalendarz
Numer faktury zakupu.
Prosimy wpisać dokładnie pełny numer! [pole wymagane]
Umowa
Nr umowy
Dla zachowania warunków serwisu/gwarancji zawartych w umowie, prosimy o wskazanie numeru umowy, której dotyczy zgłaszana usterka.
Przedmiot zgłoszenia
Numer seryjny [pole wymagane w przypadku tablic i monitorów]
jedno zgłoszenie = jeden nr
Opis usterki [pole wymagane]
 
 
 
Wyrażenie zgody

Przekazuję swoje dane osobowe w celu realizacji świadczeń serwisowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, przez Mentor Systemy Audiowizualne z siedzibą w Przecławiu (adres: Będargowo 29a, 72-005 Przecław) w celu realizacji świadczeń serwisowych. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta.


Chcę otrzymywać informacje o nowościach e-mailem
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej w celu przekazywania ofert marketingowych i informacji handlowych przez Mentor Systemy Audiowizualne z siedzibą w Przecławiu (adres: Będargowo 29a, 72-005 Przecław) w celu wysyłania ofert marketingowych, informacji handlowych i ankiet lub opinii pochodzących od tych podmiotów. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.