Pomoc techniczna

ZGŁOSZENIA SERWISOWE


Prosimy o dokładne wypełnienie danych kontaktowych oraz szczegółowy opis usterki, ułatwi nam to kontakt z Państwem i przyspieszy realizację zgłoszenia. Dziękujemy.

Uwaga!
Panel zgłoszeń serwisowych dotyczy TYLKO sprzętów serwisowanych przez firmę MENTOR Systemy Audiowizualne. Informacja o właściwym serwisie gwarancyjnym znajduje się na karcie gwarancyjnej.

Na jedno zgłoszenie przypada jeden uszkodzony sprzęt! Np. w przypadku uszkodzenia 2 tablic, prosimy wysłać dwa zgłoszenia osobno dla każdej tablicy.


FORMULARZ WYŁĄCZNIE DLA FIRM POŚREDNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY


Do prawidłowego wyświetlenia formularza wymagane jest oprogramowanie JAVA.
Proszę sprawdzić, czy przeglądarka zezwala na wykonywanie kodu JavaScript w witrynie.
 
Dane osoby zgłaszającej - FIRMY POŚREDNICZĄCEJ
Imię [pole wymagane]
Nazwisko [pole wymagane]
Telefon kontaktowy [pole wymagane]
E-mail [pole wymagane]
 
 
 
Dane instytucji / szkoły, w imieniu której
FIRMA POŚREDNICZĄCA zgłasza usterkę
Nazwa instytucji
Adres
Kod pocztowy
format "xx-xxx" np: 70-772
Miasto
Województwo
Nip [pole wymagane]
format bez kresek
Telefon [pole wymagane]
Komórka
 
 
 
Zgłaszana usterka
Data zakupu przez firmę pośredniczącą
Kalendarz
Numer faktury zakupu
wystawionej przez Mentor.
Prosimy wpisać dokładnie pełny numer! [pole wymagane]
Przedmiot zgłoszenia
Numer seryjny tablicy [pole wymagane w przypadku tablicy]
jedno zgłoszenie = jeden nr
Opis usterki [pole wymagane]
 
 
 
Wyrażenie zgody

Przekazuję swoje dane osobowe w celu realizacji świadczeń serwisowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, przez Mentor Systemy Audiowizualne z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Modra 26, 71-220 Szczecin) w celu realizacji świadczeń serwisowych. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta.


Chcę otrzymywać informacje o nowościach e-mailem
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej w celu przekazywania ofert marketingowych i informacji handlowych przez Mentor Systemy Audiowizualne z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Modra 26, 71-220 Szczecin) w celu wysyłania ofert marketingowych, informacji handlowych i ankiet lub opinii pochodzących od tych podmiotów. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.