Konkurs

„Jesteś twórczy, jesteś smart?
Wymyśl hasło do podłogi interaktywnej SmartFloor.”


przeprowadzony na Ogólnopolskim Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli w Jastrzębiej Górze, 23-24.03.2018 r.Ogłoszenie wyników:

 1. Miejsce
  zajęła Pani Renata Krzemińska ze Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej za hasło "SmartFloor – masz wiedzę u stóp".
 2. Miejsce
  zajęła Pani Katarzyna Janczarska ze Szkoły Podstawowej nr 38 im gen. Stanisława Maczka z Gdańska za hasło "SmartFloor, emocje po sufit!".
 3. Miejsce
  zajęła Pani Justyna Marcinkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej za hasło "SmartFloor w szkole? Super sprawa: edukacja i zabawa".
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Smartfloor - interaktywna podłoga

NAGRODY:

 1. Miejsce
  Gra edukacyjna SCOTTIE GO! i rabat na podłogę SmartFloor 20% plus aplikacja roczna Explain Everything
 2. Miejsce
  Rabat na podłogę SmartFloor 20% plus aplikacja roczna Explain Everything
 3. Miejsce
  Rabat na podłogę SmartFloor 15% plus aplikacja roczna Explain Everything

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na zakończenie Zlotu godz. 15:15 - 15:30 24 marca.

Gra edukacyjna SCOTTIE GO!

Explain Everything

Jury reprezentowane przez:

Beata Borysiewicz – przewodnicząca jury, wiceprezes Mentor Systemy Audiowuzualne
Tomasz Gołdyn – z-ca przewodniczącego jury, dyrektor sprzedaży Prodata Sp. z o.o.
Radosław Szczap – członek jury, dyrektor Szkoła Podstawowa nr 13 w Kaliszu
Anna Jesiołkiewicz – sekretarz, Doradca Handlowy Mentor