Niebieski pokój przesłuchań

Niebieski pokój do przesłuchań małoletnich ofiar i świadków przestępstw.

Przyjazny Pokój Przesłuchań (tzw. Niebieski Pokój) to miejsce pozwalające na bezstresowe przesłuchanie osób pokrzywdzonych, zwłaszcza gdy są to osoby małoletnie lub też dorosłe ofiary przestępstw szczególnie wrażliwych.

Celem utworzenia Niebieskiego Pokoju jest zapewnienie dzieciom, które są najczęściej ofiarami wykorzystywania i przemocy, przyjaznych warunków przesłuchania, zminimalizowania stresu dziecka oraz zgromadzenia wiarygodnego materiału dowodowego.

Niebieski Pokój składa się z dwóch pomieszczeń – w jednym z nich odbywa się przesłuchanie z udziałem sędziego, policjanta lub prokuratora oraz biegłego psychologa.

Pokój ten wyposażony jest w dyskretne mikrofony rejestrujące dźwięk, ustawione tak, aby rejestrowały dźwięk z każdego miejsca pokoju.

Drugie pomieszczenie to pokój techniczny, często umieszczony za szkłem weneckim. W pokoju technicznym znajduje się sprzęt rejestrujący, za pomocą którego pozostałe osoby zaangażowane w procedurę mogą pośrednio uczestniczyć w przebiegu czynności. Zgromadzony materiał zostaje zarejestrowany na nośniku lub dysku.

Komunikacja zwrotna z pokoju technicznego wysyłana jest do bezprzewodowego odbiornika z dyskretną słuchawką douszną. Odsłuch w pokoju technicznym odbywa się za pośrednictwem aktywnych głośników lub słuchawek.

Niebieski pokój do przesłuchań małoletnich ofiar i świadków przestępstw
Niebieski pokój do przesłuchań małoletnich ofiar i świadków przestępstw
Blog