Mentor Producent pracowni językowych, systemów konferencyjnych. Bezpośredni importer tablic interaktywnych. Sprawdź naszą ofertę.
Aktualności i promocje

OGŁOSZENIA

styczeń
30
2017
Zapytanie ofertowe: opracowanie projektu: „Urządzenie do transmisji i komutacji danych cyfrowych”

Zapytanie ofertowe nr 2/2017
dotyczy opracowania projektu: „Urządzenie do transmisji i komutacji danych cyfrowych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W toku postępowania wpłynęły trzy odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
  1. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych – Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych – Politechnika Warszawska.
  2. Wydział Informatyki - Politechnika Poznańska – odstąpienie od złożenia oferty
  3. Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej – odstąpienie od złożenia oferty

Zgodnie z kryteriami przyznawania punktów, wskazanymi w zapytaniu ofertowym oferta nr 1 uzyskała łącznie 80 pkt. i jako jedyna spełniająca wymogi postępowania została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Opublikowano: 2017.01.30 15:30
styczeń
13
2017
Zapytanie ofertowe: opracowanie projektu: „Urządzenie do transmisji i komutacji danych cyfrowych”

Zapytanie ofertowe nr 2/2017
dotyczy opracowania projektu: „Urządzenie do transmisji i komutacji danych cyfrowych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym w zakresie opracowania projektu wyrobu: „Urządzenie do transmisji i komutacji danych cyfrowych”. Zapytanie skierowane jest do jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620), posiadających przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapytanie ofertowe
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań
Zał. 3 Oświadczenie o projektach badawczych
Zał. 4a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Zał. 4b Wykaz osób (II etap)
Zał. 5 - Wzór oświadczenia w zakresie wpływu projektu wyrobu na środowisko
Załączniki w wersji edytowalnej


Opublikowano: 2017.01.13 15:30
styczeń
03
2017
[UNIEWAŻNIONE!] Zapytanie ofertowe: opracowanie projektu: „Urządzenie do transmisji i komutacji danych cyfrowych”

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
dotyczy opracowania projektu: „Urządzenie do transmisji i komutacji danych cyfrowych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym w zakresie opracowania projektu wyrobu: „Urządzenie do transmisji i komutacji danych cyfrowych”. Zapytanie skierowane jest do jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620), posiadających przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapytanie ofertowe
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań
Zał. 3 Oświadczenie o projektach badawczych
Zał. 4a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Zał. 4b Wykaz osób (II etap)
Zał. 5 - Wzór oświadczenia w zakresie wpływu projektu wyrobu na środowisko
Załączniki w wersji edytowalnej


Opublikowano: 2017.01.03 15:10, ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE!
Zaufali nam:
zobacz nasze aukcje allegro
opinie o nas na ceneo
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 9001
przyjazna firma
Program regionalny, Narodowa Strategia Spóności
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013"
Tytuł projektu: "Implementacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy MENTOR Zdzisław Sabat"
Nr Umowy: UDA-RPZP.01.03.01-32-034/12-00

Program regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego
Przyjaciele:

4x4
TN
DAN
Przedszkole Publiczne nr 3, Kamienna Góra
Liga Superbohaterów