Pracownie przyrodnicze  - dofinansowanie pracowni przyrodniczych w 2020 roku

Dofinansowanie MEN na szkolne laboratoria w 2019 roku dobiegło końca. Przed nami edycja na kolejny rok - o szczegółach będziemy Was informować na bieżąco. Jeśli jesteś ciekawy jak przebiegała procedura dofinansowania w poprzednim roku, zerknij na informacje oraz formularze poniżej.

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Pracownie przyrodnicze - Poznaj listę JST na dofinansowanie pracowni przyrodniczych

 

ZOBACZ OFERTĘ GOTOWYCH ZESTAWÓW!

STWÓRZ WŁASNĄ PRACOWNIĘ!

Przy wysyłaniu zapytania prosimy podać nazwę województwa,
przespieszy to jego realizację.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ!

 

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  1. publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  2. które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  3. które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  4. które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
  5. które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/4 szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy JST jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2019 r. na jedną szkołę.

 

 

Pobierz listę JST!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w trybie obiegowym w dniu 19 lipca br.

 

W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. pięć warunków) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki poniżej 0,50 zaokrągla się w dół, od 0,50 zaokrągla się w górę.

Wynik powyższego działania daje liczbę szkół, na które można składać wniosek w roku 2019. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.

Wnioski (załącznik nr 5) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

Termin składania wniosków: do dnia 14 czerwca 2019 r.

Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określają załączniki nr 5 i nr 5a (wykaz pomocy dydaktycznych).

Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Pliki do pobrania

- Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określają załączniki nr 5 i nr 5a (wykaz pomocy dydaktycznych)
- Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

 Pracownie przyrodnicze - Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

 

 

Szukasz kompleksowego rozwiązania do swojej pracowni przyrodniczej?

A może chciałbyś samodzielnie dostosować pracownię do swoich potrzeb?

Świetnie się składa, bo w swojej ofercie mamy nowość – rozwiązania MOBILAB dla pracowni przyrodniczych!

Co oferujemy?
  • bazową pracownię przyrodniczą MOBILAB BASE, którą skonfigurujesz według własnych potrzeb
  • kompleksową ofertę w pełni wyposażonych pracowni MOBILAB do każdego przedmiotu, w wybranym przez Ciebie wariancie!

 

 

Blog