Legat

System wspomagania głosowania

Urna posiada wyświetlacz LCD na którym wyświetlane są informacje o aktualnie przeprowadzanym głosowaniu oraz możliwościach wyboru, oraz przyciski do obsługi.

Całość systemu obsługuje program komputerowy Deputy, który umożliwia przewodniczącemu kontrolę nad przeprowadzanymi pojedynczymi głosowaniami a także wysyłanie zestawu głosowań do urn celem wykonania zbiorczego głosowania oraz zebranie wyników do komputera.

Typy głosowań:

 • tajne, jawne,
 • tak, wstrzymał się, nie/ 1 z N / n z N
 • głosowanie z listy (np. wybór zarządu)
 • większość, większość zwykła, większość kwalifikowana
 • Legat
  Charakterystyka systemu:
  • system złożony z kilku urn elektronicznych i kart zbliżeniowych RFID dla wszystkich uczestników
  • zastępuje systemy z indywidualnymi pilotami
  • głosowania za pomocą kart zbliżeniowych z opcją zbiorczych głosowań
  • korzystne ekonomicznie rozwiązanie przy liczebnych zebraniach
  • obsługuje wszystkie typy głosowania, idealne rozwiązanie dla urzędów, uczelni i na Walne Zebrania Akcjonariuszy
  • Legat umożliwia przeprowadzenie od jednego do kilkunastu głosowań przy jednym zalogowaniu karty (uczestnika)

   

  Zalety:

  • Wysoka klasa, jakość i bogata funkcjonalność systemu
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez naszą firmę
  • Możliwość konfiguracji i rozbudowy w miarę rosnących potrzeb użytkownika
  • Dostosowanie oprogramowania do wymagań użytkownika, wprowadzenie znaków firmowych, herbu miasta, wyselekcjonowanie i dobranie tylko niezbędnych funkcji
  • Aktualizacje programu w okresie gwarancyjnym są udostępniane nieodpłatnie

   

  Funkcjonalność

  System Legat:

  • Rodzaj systemu: przewodowy
  • Ilość osób głosujących: dowolna (wg potrzeb)
  • Ilość stanowisk do głosowania: dowolna (wg potrzeb)
  • Maksymalna długość przewodów: do 100m
  • System operacyjny komputera: Windows
  • Identyfikacja osób: karty zbliżeniowe UNIQUE 125 kHz (można wykorzystać karty przepustki już stosowane w firmie)
  • Prezentacja wyników: wyświetlenie wyników głosowania z pomocą projektora, telewizora (2 oddzielne ekrany, dla przewodniczącego i uczestników)
   • Wyświetlenie na ekranie komputera
   • Wydruk standardowy z Windows
   • Prezentacja na ekranie przez projektor
  • Rejestracja uczestników zebrania/głosowania: Przed rozpoczęciem zgromadzenia następuje rejestracja uczestników, podczas podpisywania listy rejestruje się jednocześnie w systemie za pomocą swojej karty identyfikacyjnej
  • Zamknięcie listy uczestników/listy obecnych:
   • Automatyczne - po zarejestrowaniu się wszystkich osób będących w bazie danych
   • Ręczne - prowadzący zebranie zamyka rejestrację poleceniem
   • Możliwość "dorejestrowania" uczestnika po ręcznym zamknięciu rejestracji
  • Informacje dodatkowe wyświetlane i drukowane:
   • Całkowita ilość udziałów
   • Ilość udziałów osób zarejestrowanych
   • Większość bezwzględna
   • Większość kwalifikowana

   

  • Rodzaje głosowań I: TAJNE / JAWNE
  • Rodzaje głosowań II: ZA/WSTRZYMAŁ SIĘ/PRZECIW
  • Rodzaje głosowań III:
   • Na jednego kandydata
   • n głosów z N możliwości, 1=
   • sprawy
  • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium odbywa się "w jednym podejściu" do głosowania, system wyświetla kolejne nazwiska i wspólnik oddaje na każde głos Tak/Nie/Wstrzymał się.
  • Raporty z głosowań: Po zakończeniu każdego z głosowań archiwizowany jest protokół.
  • Protokół zawiera:
   • Wynik dla przyjętego kryterium
   • Wyniki szczegółowe, sumy dla Tak/Nie/Wstrzymał się/Nie głosował
  • Anonimowość w głosowaniu tajnym: Tak. Zapewniona jest przez brak archiwizacji stanu poszczególnych kart. Zapamiętywane są tylko sumy głosów. System jest przewodowy więc nie można też łamać transmisji radiowej.

   

   

   

  Legat

  Konfiguracja

  Jednostka sterująca

  Jednostka sterująca

   

  • Jednostką centralną jest wbudowana do jednej z urn systemu;
  • obudowa z tworzywa
  • 15 klawiszy
  • wyświetlacz LCD
  • 2 gniazda magistrali systemowej
  • gniazdo USB

  Urna elektroniczna

  Urna elektroniczna

   

  • obudowa z tworzywa
  • 15 klawiszy
  • wyświetlacz LCD
  • 2 gniazda magistrali systemowej

   

  Schemat logiczny systemu Legat

  • Zasilanie komputera i jednostki centralnej: 230V
  • Zasilanie urn: skrętką sygnałową
  • Komputer sterujący powinien mieć zainstalowany system operacyjny Windows i kartę graficzną dwumonitorową. Umożliwia to wyświetlanie wyników za pomocą projektora na jednym ekranie a na drugim sterowanie pracą systemu.
  • Zainstalowanie jako monitor sterujący monitora dotykowego znacznie ułatwia operacje podczas głosowania, ale dostępność do klawiatury i myszy także musi być zachowana.
  Schemat logiczny systemu wspomagania głosowania Legat
  Galeria
  Realizacje
  Blog