Deputy

System nagłośnienia i rejestracji obrad ze wspomaganiem głosowania

System naszej produkcji, dedykowany do wspomagania dyskusji i głosowania podczas zebrań i walnych zgromadzeń. Może obsłużyć dowolną liczbę uczestników. Połączenia przewodowe gwarantują stabilność i niezawodność systemu. Atutem tego rozwiązania jest tajność głosowań- bez możliwości ingerencji w wyniki.

Deputy
Charakterystyka systemu:
 • obsługa najważniejszych typów głosowań
 • możliwość konfiguracji kolejki osób zgłaszających się do wypowiedzi, selekcja, ustawianie czasu wypowiedzi
 • dwie kolejki, standardowa i ad-vocem (dedykowane dla urzędów)
 • możliwość nadawania uczestnikom prawa głosu we wszystkich lub wybranych głosowaniach (dedykowane dla uczelni)
 • identyfikacja uczestników za pomocą kart chipowych (z opcją zmiany stanowiska podczas sesji)
 • możliwość sporządzenia list obecności i tworzenia raportów z głosowań jawnych
 • możliwość szybkiego wprowadzania list głosowań przygotowanych wcześniej w pliku Excel oraz archiwizacja przez import do plików pakietu Office
 • cyfrowa rejestracja dźwięku z możliwością ustalenia osoby wypowiadającej się, rozwiązanie usprawniające pracę przy transkrypcji.

 

Zalety:

 • Wysoka klasa, jakość i bogata funkcjonalność systemu
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez naszą firmę
 • Możliwość konfiguracji i rozbudowy w miarę rosnących potrzeb użytkownika
 • Dostosowanie oprogramowania do wymagań użytkownika, wprowadzenie znaków firmowych, herbu miasta, wyselekcjonowanie i dobranie tylko niezbędnych funkcji
 • Aktualizacje programu w okresie gwarancyjnym są udostępniane nieodpłatnie
 • Kompaktowa budowa pulpitów - nieduża obudowa zawierająca głośnik, kierunkowy mikrofon, klawiaturę oraz czytnik kart elektronicznych

 

Funkcja wideo/streamingu

Efektywna i sprawna komunikacja to jedno, natomiast równie ważne jest wsparcie video. Firma Mentor oferuje kompleksowe rozwiązania transmisyjne, umożliwiające streaming obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Zapis z kamer może być bezpośrednio upubliczniony na stronach urzędów poprzez platformę Facebook lub YouTube. Co więcej, system DEPUTY PREMIER posiada wbudowaną obsługę automatycznego naprowadzania kamer na mówcę wraz z jego identyfikacją.

System wysyła automatyczną informację o aktualnym mówcy do dowolnej liczby kamer obrotowych. Co ważne, rozwiązanie to w pełni spełnia ustawę samorządową o transparentności posiedzeń, która nakłada na organizatorów obowiązek transmisji, nagrywania oraz upubliczniania nagrań z obrad.

Systemy konferencyjne
Funkcjonalność
Pulpity uczestników realizują następujące funkcje:
 • identyfikacja uczestnika za pomocą karty elektronicznej
 • głosowanie za pomocą 3 przycisków (Tak, Wstrzymał się, Nie)
 • włączenie i wyłączenie swojego mikrofonu,
 • zgłoszenie się do kolejki do dyskusji
 • wbudowany głośnik do pulpitu umożliwia nagłośnienie przemówień
 • wciśnięcie przycisku "mikrofon" aktywuje mikrofon i automatycznie rozłącza głośnik danego delegata w celu zapobiegania sprzężeniom
 • sygnalizacja włączenia mikrofonu
 • sygnalizacja zgłoszenia się do kolejki
 • sygnalizacja zgłoszenia się do kolejki ad vocem
 • sygnalizacja zablokowania pulpitu przez przewodniczącego
 • sygnalizacja początku i końca głosowania
 • włączenie i wyłączenie swojego mikrofonu

 

 

 

Deputy

Pulpit przewodniczącego (Oprogramowanie Deputy, opcja na monitorze dotykowym) umożliwia dwa tryby pracy systemu:

 • z zarządzaniem podstawowym:
  • funkcje systemu dyskusyjnego realizowane bez użycia komputera z programem Deputy
 • i rozszerzonym:
  • wyłączenie mikrofonów wszystkim uczestnikom
  • włączenie, wyłączenie mikrofonu pojedynczego delegata
  • przeprowadzenie głosowania jawnego, imiennego bądź tajnego
  • możliwość głosowania w trybach:
   • tak, nie, wstrzymał się,
   • glosowanie tajne lub jawne
   • z różną wagą głosów, z różną ilością akcji
   • z różnymi uprawnieniami (na sali mogą znajdować się osoby dopuszczone tylko do niektórych głosowań)
   • większość, większość zwykła, większość kwalifikowana
  • wyświetlenie wyników głosowania z pomocą projektora, telewizora (2 oddzielne ekrany, dla przewodniczącego i uczestników)
  • sporządzenie raportu z głosowania
  • archiwizację wyników głosowań w bazach danych
  • współpraca z trzema rodzajami baz danych: Access, MySQL, MS SQL
  • automatyczne sporządzenie i eksport listy uczestników do arkusza Excela
  • ustawienie kolejki przemówień
  • ustawienie automatycznego ograniczenia (lub braku ograniczenia) czasu przemówień delegatów
  • wyświetlanie kolejki oczekujących na głos
  • ustawienie ograniczenia (lub braku ograniczenia) ilości uczestników mogących jednocześnie zabierać głos (opcja)
  • identyfikację użytkownika (przy użyciu kart chipowych)
  • współpraca z panelem dotykowym, przewodniczący udziela głosu delegatom lub ustawia ich kolejność i czas wypowiedzi
  • NOWOŚĆ! cyfrowa rejestracja dźwięku z możliwością ustalenia osoby wypowiadającej się
  • Anonimowość w głosowaniu tajnym: zapewniona jest przez brak archiwizacji stanu poszczególnych kart. Zapamiętywane są tylko sumy głosów.
  • Tajność głosowań – bez możliwości ingerencji w wyniki;


Konfiguracja

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca

 

 • wzmacniacz i wyjście dla głośnika (głośników) zewnętrznego, do nagłośnienia sali (20W, 4ohm) (opcja)
 • wejście sterujące RS232 lub USB do podłączenia komputera
 • wejście do sterowania specjalnym pulpitem przewodniczącego (opcja)
 • wyjście do sterowania tablicą świetlną
 • 2 wejścia audio, regulowane, można włączyć np. mikrofony bezprzewodowe
 • wyjście audio, regulowane, można podłączyć np. do nagłośnienia zewnętrznego lub rejestratora dźwięku
 • 4 potencjometry regulacji wzmocnienia
 • 3 linie do podłączenia pulpitów uczestników

Mikroprocesorowy pulpit delegata

Mikroprocesorowy pulpit delegata

 

 • sterowany mikroprocesorem
 • wysokiej jakości kierunkowy mikrofon pojemnościowy na gęsiej szyi
 • głośnik wbudowany w panel czołowy pulpitu;
 • przycisk włączający mikrofon
 • sygnalizacja diodowa:
  • włączenia mikrofonu
  • zablokowania mikrofonu
  • rozpoczęcia głosowania
 • trzy przyciski do głosowania TAK / NIE /Wstrzymał się
 • czytnik kart elektronicznych

Mikroprocesorowy pulpit przewodniczącego

Mikroprocesorowy pulpit przewodniczącego

 

 • sterowany mikroprocesorem
 • wysokiej jakości kierunkowy mikrofon pojemnościowy na gęsiej szyi
 • głośnik wbudowany w panel czołowy pulpitu;
 • przycisk włączający mikrofon
 • sygnalizacja diodowa:
  • włączenia mikrofonu
  • rozpoczęcia głosowania
 • trzy przyciski do głosowania TAK / NIE /Wstrzymał się
 • czytnik kart elektronicznych
Specyfikacja

System konferencyjny powinien umożliwiać pracę w dwóch trybach – z wykorzystaniem i bez wykorzystania komputera.

 • Realizuje funkcje dostępne bez wykorzystania komputera:
  • podstawowe funkcje systemu dyskusyjnego bez zarządzania, nagłośnienie sali, rejestrację audio na urządzeniach zewnętrznych
 • Realizuje funkcje dostępne z wykorzystaniem komputera:
  • praca w dwóch trybach, z przydzielaniem głosu przez przewodniczącego i samodzielnym włączaniem się do dyskusji.
  • wspomaganie 2 kolejek do przemówień, z indywidualnymi timerami i wyświetlaniem na tablicy
  • automatyczne kończenie przemówienia po przekroczeniu ustawianego czasu
  • indeksowana rejestracja audio dyskusji
  • przeprowadzanie głosowań jawnych i tajnych
  • tajność głosowań – bez możliwości ingerencji w wyniki
  • tworzenie list obecności i raportów z głosowań w formacie PDF i HTML (opcja)
  • obsługa 2 ekranów komputera, ekran zarządzający i tablica.
  • wyświetlenie wyników głosowania z pomocą projektora, ekranu LCD/Plazma (2 oddzielne ekrany - dla przewodniczącego i uczestników)
  • archiwizacja wyników głosowań w bazie danych (Access, MS SQL lub MySQL)
  • identyfikację użytkownika, uprawnień i akcji/udziałów przy użyciu kart elektronicznych
  • rejestracja czasu obecności (zalogowania karty)
  • zapis danych użytkowników na chipowych kartach identyfikacyjnych
  • zapis uprawnień do głosowania na chipowych kartach identyfikacyjnych

 

L.p. nazwa / opis Opis
1 Stanowisko przewodniczącego
(z PC) i jego funkcje
 • wyłączenie wszystkich mikrofonów uczestników
 • włączenie, wyłączenie dowolnego mikrofonu pojedynczego delegata
 • ustawienie dwóch kolejek przemówień, podstawowej i ad vocem
 • ustawienie automatycznego ograniczenia (lub braku ograniczenia) czasu przemówień delegatów
 • wyświetlanie kolejek oczekujących na głos
 • przydzielanie głosu z kolejek
 • współpraca z panelem dotykowym, przewodniczący udziela głosu delegatom lub ustawia ich kolejność i czas wypowiedzi
 • cyfrowa rejestracja dźwięku z indeksacją, możliwość ustalenia (wyszukania) osoby wypowiadającej się według danych zapisanych na karcie, daty
 • anonimowość w głosowaniu tajnym jest zapewniona przez brak archiwizacji stanu kart. Zapamiętywane są tylko sumy głosów.
 • pozostałe funkcje jak uczestnik

możliwość głosowania w trybach:
 • jawnego, imiennego bądź tajnego
 • tak, nie, wstrzymał się,
 • z różną ilością akcji uprawnionych
 • z różnymi uprawnieniami (na sali mogą znajdować się osoby dopuszczone tylko do niektórych głosowań)
 • większość, większość zwykła, większość kwalifikowana
2 Pulpity uczestników i ich funkcje budowa:
 • wysokiej jakości kierunkowy mikrofon pojemnościowy na gęsiej szyi
 • czerwony pierścień na mikrofonie sygnalizujący włączenie
 • głośnik wbudowany w panel czołowy pulpitu
 • przyciski obsługi mikrofonu/kolejek
 • przyciski obsługi głosowań
 • czytnik kart elektronicznych
 • złącze dodatkowych słuchawek (opcja)
 • możliwość podłączenia zestawu mikrofonu bezprzewodowego (opcja)

sygnalizacja:
 • włączenia mikrofonu
 • rozpoczęcia i zakończenia głosowania
 • zgłoszenie się do kolejki do dyskusji
 • zgłoszenie się do kolejki ad vocem

funkcje:
 • identyfikacja uczestnika za pomocą karty elektronicznej
 • głosowanie za pomocą 3 przycisków (Tak, Wstrzymał się, Nie)
 • włączenie i wyłączenie swojego mikrofonu,
 • zgłoszenie się do kolejki do dyskusji
 • zgłoszenie się do kolejki Ad Vocem
 • wbudowany głośnik umożliwiający nagłaśnianie
 • aktywacja mikrofonu rozłącza głośnik danego delegata w celu zapobiegania sprzężeniom
3 Miksująca jednostka Sterująca budowa:
 • możliwość montażu w standardzie RACK 19”
 • wbudowany wzmacniacz (opcja)
 • wyjście dla głośników zewnętrznych, do nagłośnienia sali (co najmniej 20W, przy impedancji 4ohm)(opcja)
 • 2 wejścia audio, regulowane
 • 2 wyjścia audio
 • wejście sterujące RS232 lub USB do komunikacji z komputerem
 • wyjście do sterowania tablicą świetlną
 • 3 wejścia systemowe do podłączenia pulpitów
 • przewód do łączenia pulpitów – skrętka kategorii 5 lub 6
4 wymagania dodatkowe, gwarancja, certyfikaty
 • Gwarancja na system minimum 3 lata.
 • Firma świadcząca usługi serwisowe musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta systemu konferencyjnego.
 • Oświadczenie producenta z siedzibą na terenie Polski, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – oświadczenie dołączyć do oferty.
 • Certyfikat CE na oferowany system – dołączyć do oferty.
 • Celem możliwości porównania parametrów wymaganych z oferowanymi zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanych produktów.
 • Dostawca wykona instalację systemu w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
5 wymagania dodatkowe – szkolenie
 • Zamawiający wymaga wykonania szkolenia z obsługi i wykorzystania systemu oraz dodatkowego szkolenia w czasie sesji rady.

 

  Jednostka centralna Pulpit uczestnika
Napięcie AC230V/50Hz DC18 - 24V
Moc 25W Głośnik 2W RMS 8ohm
THD + N >107dB 20Hz - 20000Hz <-100dB 1kHz 1W 8ohm
Wymiary 28x40,5x9 cm 10,1x13x4,3 cm
S/N 110dB 87dB
Czułość Wejście audio 75mV Mikrofon 5mV/1kHz
Pasmo 16Hz - 25000Hz Głośnik 50Hz – 16000Hz, mikrofon 50Hz - 16000Hz
Masa netto 4,5kg 650gr
Kolor Czarny Czarny
Instalacja Przewodowa, sterowana z komputera Przewodowa

 

Gwarancja 3 lata na pulpit i centralkę.

Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji urządzeń bez uprzedzenia.

Galeria
Realizacje
Blog