Zielona Pracownia 2020 z Mentorem!

Zielona Pracownia 2020 z Mentorem!

Ogłaszamy 6. edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2020” oraz „Zielona Pracownia’2020”.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt 2020” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.

Konkurs „Zielona Pracownia’2020” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2020” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł.

 

Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2020” dokonywać można do 14 lutego 2020 roku.

- Regulamin Zielonej Pracowni_Projekt 2020
- Komplet Dokumentów Zielonej Pracowni_Projekt 2020

 

Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2020” składać można w terminie 1 – 17 kwietnia 2020 roku.

- Regulamin Zielonej Pracowni 2020
- Komplet Dokumentów Zielonej Pracowni 2020

 

ZOBACZ OFERTĘ GOTOWYCH ZESTAWÓW!

STWÓRZ WŁASNĄ PRACOWNIĘ!

 

źródło: https://www.wfosigw.katowice.pl/zielona-pracownia.html

Blog