Nowoczesny sprawdzian wiedzy w pracowni językowej!

27.05.2024

Nowoczesny sprawdzian wiedzy w pracowni językowej!

 

Oprócz wspomnianej wcześniej sztucznej inteligencji, mogącej pomóc nauczycielowi przy sprawdzaniu umiejętności czytania, pracownie językowe wyposażone w dedykowane pulpity ucznia Quest i program do tworzenia testów Creator mogą być również idealnym zamiennikiem tradycyjnych kartkówek i testów.

Ta technologia przetestowana przez uczniów jednoznacznie pokazała, że preferują oni taką formę zaliczeń. Program umożliwia automatyczne przeprowadzanie testów z pytaniami wielokrotnego wyboru ABCDE i natychmiastowe sprawdzanie odpowiedzi, również z podziałem na dwie grupy – stanowiska mogą być dzielone naprzemiennie.

No dobrze, ale właściwie dlaczego warto z tego korzystać? Przecież istnieją aplikacje do przeprowadzania testów, takie jak Kahoot, Quizziz i wiele innych. Jednak wszystkie one wymagają od ucznia posiadania smartfona z dostępem do Internetu, co może być szczególnie problematyczne w szkołach, gdzie obowiązuje zakaz używania telefonów. W przypadku pracowni językowej z pulpitami Quest, uczeń rozwiązuje test na dotykowym panelu wbudowanym w ławkę. Kolejną kwestią jest ochrona danych osobowych, takich jak personalia ucznia i jego wyniki. W przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej rozwiązań, w pracowni językowej z pulpitami Quest wszystko odbywa się w „obiegu zamkniętym”, a dane zapisują się automatycznie na komputerze nauczyciela.

Co więcej, dzięki dedykowanemu pakietowi Access, wybrane stanowiska uczniowskie są dostosowane dla osób niedowidzących oraz dyslektyków. Dzięki obsłudze za pomocą specjalnie przygotowanego panelu dotykowego, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą odsłuchiwać polecenia, pytania i odpowiedzi.

Ta innowacyjna technologia pokazuje, że przeprowadzanie testów może być szybkie i efektywne, a proces nauki staje się bardziej angażujący i przyjemny dla uczniów.

 

 

Blog