Pracownie do nauki tłumaczy

Pracownie do nauki tłumaczy

Wspomaganie nauczania tłumaczy

Zadaniem systemu dla przyszłych tłumaczy jest wspomaganie nauczania tłumaczy ustnych poprzez symulację rzeczywistych warunków pracy podczas konferencji - w kabinie, przy rzeczywistym pulpicie tłumacza.

Dobór urządzeń do treningu tłumaczeń wymaga starannej analizy specyfiki zajęć oraz planowanego zakresu ćwiczeń. Dostosowanie funkcjonalności sprzętu do indywidualnych wymagań instruktora to zadanie trudne ale niezwykle istotne. Modułowa konstrukcja systemu dystrybucji tłumaczeń umożliwia dowolną konfigurację i rozbudowę, co pozwala na realizację różnorodnych form treningu, oszczędność czasu i wysoką skuteczność nauczania.

Trening tłumaczy można przeprowadzać na wiele sposobów, stosując symulację sali konferencyjnej, dołączając do systemu klasę językową itp. Dzięki tej konsolidacji mamy możliwość jednoczesnego nauczania fonetyki i tłumaczeń z możliwością egzaminowania studentów. System umożliwia jednoczesny zapis tłumaczeń wszystkich studentów oraz późniejsze ich odtworzenie.

Pobierz kartę produktu

Pracownie do nauki tłumaczy

 

Symulacja warunków pracy zawodowego tłumacza

Prowadzenie różnorodnych form treningu

Dynamiczne, atrakcyjne zajęcia językowe

Audytor LAB - Jedyna taka, idealna dla uczelni!

Produkt rekomendowany 2016

System do nauki tłumaczy symultanicznych Audytor LAB firmy MENTOR to jedyne na rynku, nowatorskie rozwiązanie stosowane na wydziałach filologicznych, na kierunku translatorystyka. Umożliwia naukę tłumaczeń wielojęzycznych w wielu konfiguracjach.

Celem systemu jest wspomaganie nauczania przyszłych tłumaczy ustnych poprzez symulację rzeczywistych warunków pracy podczas konferencji - w kabinie, przy rzeczywistym pulpicie tłumacza.

Dobór urządzeń do treningu tłumaczeń wymaga starannej analizy specyfiki zajęć oraz planowanego zakresu ćwiczeń. Dostosowanie funkcjonalności sprzętu do indywidualnych wymagań instruktora to zadanie trudne ale niezwykle istotne. Modułowa konstrukcja systemu dystrybucji tłumaczeń umożliwia dowolną konfigurację i rozbudowę, co pozwala na realizację różnorodnych form treningu, oszczędność czasu i wysoką skuteczność nauczania.

Trening tłumaczy można przeprowadzać na wiele sposobów, stosując symulację sali konferencyjnej, dołączając do systemu klasę językową itp. Dzięki tej konsolidacji mamy możliwość jednoczesnego nauczania fonetyki i tłumaczeń z możliwością egzaminowania studentów. System umożliwia jednoczesny zapis tłumaczeń wszystkich studentów oraz późniejsze ich odtworzenie.

Podstawowy zestaw Audytor LAB składa się ze sterowanych mikroprocesorem pulpitów tłumaczy w kabinach, jednostki centralnej – sterującej, rejestratora wielościeżkowego i komputera PC z oprogramowaniem zarządzającym wykładowcy. Rozszerzeniem zestawu mogą być cyfrowe promienniki podczerwieni lub nadajniki radiowe – przekazujące zdalnie kanały językowe do odbiorników użytkowników. Audytor LAB współpracuje także z dowolnymi systemami konferencyjnymi, np. Deputy lub Delegat L.

Do systemu można dołączyć dowolne źródła sygnału audio jak odtwarzacze DVD/CD, magnetofony, rejestratory elektroniczne, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe.

System Audytor LAB jest urządzeniem stacjonarnym, instalowanym w sali wykładowej, którego zadaniem jest komutacja kanałów audio między wykładowcą, studentami i urządzeniami dodatkowymi oraz ich rejestracja. System pracuje przewodowo, z opcjonalną możliwością rozszerzenia pracy o bezprzewodową - na falach radiowych lub podczerwieni.

Funkcjonalność

Funkcje realizowane przez studenta:

 • Możliwość obsługi do 6 języków
 • Obsługa 8 kanałów dźwiękowych
 • Możliwość tłumaczenia w dwóch trybach: bezpośrednim i pośrednim
 • Odsłuch dźwięku od wykładowcy na głośniku odsłuchowym o regulowanej głośności.
 • Odsłuch dźwięku od wykładowcy na słuchawkach.
 • Możliwość wyboru dowolnego kanału audio do odsłuchu na słuchawkach w celu prowadzenia tłumaczenia pośredniego.
 • Możliwość wyboru dowolnego kanału audio jako nadawania.
 • Dwa ustawienia języka nadawania: domyślny oraz ręczny.
 • Możliwość wyboru dwóch kanałów audio jako nadawania w celu szybkiego (jednym przyciskiem) przełączania pomiędzy nimi.
 • Sygnalizacja bieżącego kanału odsłuchowego i nadawania.
 • Dwustopniowa regulacja barwy i siły głosu w słuchawkach.
 • Możliwość wyciszania wejścia mikrofonowego na żądanie.
 • Możliwość zmiany kanałów wejściowych i nadawania na żądanie podczas pracy.
 • Możliwość przejęcia głosu od tłumacza z pary (z tego samego języka).
 • Opcja podziału na pary tłumaczące w trybie pośrednim. Każdy tłumacz/student w tym trybie może być podsłuchywany przez nauczyciela.
 • Możliwość jednoczesnego nagrywania wszystkich studentów.

Możliwości systemu:

 • Możliwość obsługi do 2 tłumaczy każdego języka (12 pulpitów)
 • Jako dźwięk od wykładowcy można użyć dowolnego sygnału audio

Możliwości jednostki centralnej z oprogramowaniem:

 • Współpraca z profesjonalnymi stanowiskami tłumaczy symultanicznych
 • Współpraca z dowolnym rejestratorem wielościeżkowym audio
 • Wyjścia do nagrywania ze wszystkich 12 kanałów językowych
 • Połączenie jednostki centralnej z komputerem za pomocą USB
 • Połączenia jednostki centralnej z pulpitami tłumaczy za pomocą skrętki CAT5
 • Sterowniki do wszystkich systemów MS Windows
 • Ilość stanowisk tłumaczy (kabin) – do 12
 • Ilość kanałów językowych – 8 (6+2) oddzielnie dla każdych 6 stanowisk
 • Ilość kanałów dźwiękowych do komunikacji z kabinami - do 64
 • Ilość par tłumaczy tłumaczących jednocześnie w trybie pośrednim - do 12
 • Podsłuch dowolnie wybranego stanowiska
 • Skanowanie – podsłuch kolejnych stanowisk z ustawianym czasem
 • Podsłuch dowolnie wybranego kanału językowego
 • Możliwość wspólnego lub rozdzielnego sterowania podsłuchem kanałów językowych „szóstek” kabin
 • Podsłuch jednego z 3 programów dla studentów
 • Podsłuch własny nauczyciela
 • Niezależne wysyłanie jednego z 3 programów do każdej kabiny
 • Niezależne połączenie nauczyciela z dowolnym stanowiskiem
 • Przyciski ułatwiające sterowanie równoczesne większej ilości stanowisk
 • Wczytanie i zapis listy studentów do pliku, oraz ustawień programów.
 • Timer odliczający czas
 • Zablokowanie pulpitu studenta przed zmianą ustawieńFunkcje realizowane przez system:

 • Możliwość obsługi do 6 języków
 • Obsługa 8 kanałów dźwiękowych
 • Możliwość obsługi do 2 tłumaczy każdego języka (12 pulpitów)
 • Możliwość tłumaczenia w dwóch trybach: bezpośrednim i pośrednim
 • Odsłuch dźwięku od wykładowcy na głośniku odsłuchowym o regulowanej głośności.
 • Odsłuch dźwięku od wykładowcy na słuchawkach.
 • Jako dźwięk od wykładowcy można użyć dowolnego sygnału audio
 • Jednoczesna archiwizacja wszystkich 8 kanałów dźwiękowych
 • Możliwość wyboru dowolnego kanału audio do odsłuchu na słuchawkach w celu prowadzenia tłumaczenia pośredniego.
 • Możliwość wyboru dowolnego kanału audio jako nadawania.
 • Dwa ustawienia języka nadawania: domyślny oraz ręczny.
 • Możliwość wyboru dwóch kanałów audio jako nadawania w celu szybkiego (jednym przyciskiem) przełączania pomiędzy nimi.
 • Sygnalizacja bieżącego kanału odsłuchowego i nadawania.
 • Dwustopniowa regulacja barwy i siły głosu w słuchawkach.
 • Możliwość wyciszania wejścia mikrofonowego na żądanie.
 • Możliwość zmiany kanałów wejściowych i nadawania na żądanie podczas pracy.
 • Możliwość przejęcia głosu od tłumacza z pary (z tego samego języka).

Funkcje realizowane przez oprogramowanie:

 • Odsłuch tłumaczeń z poszczególnych kabin/studentów
 • SCAN - możliwość odsłuchu tłumaczeń studentów wg kolejności w ustawionych odstępach czasowych np. 4s/na studenta
 • DIALOG – możliwość rozpoczęcia dialogu ze studentem
 • Przydzielanie źródeł dźwięku do klawiszy programowych A, B i C
 • Przydzielanie programów A, B lub C do danych kabin
 • Komunikat - ustna dyspozycja wyemitowana do wszystkich studentów;
 • Timer - ustawianie czasu na realizację zadań
 • Automatyczne wczytywanie nazwisk studentów do programu


Najczęściej stosowane konfiguracje Audytor LAB z innymi systemami to:

Audytor LAB

Audytor Lab

 

System złożony z kabin tłumaczy (maks. 12 dwuosobowych kabin) i stanowiska lektorskiego. Lektor wyposażony w komputer z oprogramowaniem Audytor LAB (i innym sprzętem AV), może wysyłać do studentów oryginalny materiał Audio (źródło A, B lub C) i odsłuchiwać tłumaczeń studentów. Funkcja SCAN pozwala na podsłuch kolejno każdego studenta w wyznaczonym przedziale czasowym. Lektor może szkolić również z tłumaczenia pośredniego, rejestrować tłumaczenia do późniejszej weryfikacji a dzięki funkcji Dialog natychmiast korygować błędy.

Audytor LAB + laboratorium językowe MENTOR PC PRO lub Advanced

Audytor LAB + laboratorium językowe MENTOR PC

 

W sali wyposażonej jednocześnie w stanowiska do nauki języka i kilka kabin tłumaczy (np. 2) lektor może np. prowadzić zajęcia z fonetyki a równolegle może odbywać się trening tłumaczy. Ćwiczenia odbywające się w części laboratoryjnej mogą posłużyć za materiał do tłumaczeń studentom w kabinach. Kabiny doskonale sprawdzają się do prowadzenia egzaminów, testów ustnych i korepetycji w trakcie trwania zajęć.

Audytor LAB + system konferencyjny Delegat

Audytor LAB + system konferencyjny Delegat

 

Symulacja rzeczywistych warunków panujących na sali konferencyjnej gdzie uczestnicy korzystają z pulpitów mikrofonowych to idealne warunki do prowadzenia szkoleń z tłumaczeń symultanicznych. Studenci będący na Sali mogą prowadzić dyskusje naprzemiennie w różnych językach co będzie dobrym materiałem ćwiczeniowym dla osób w kabinach.

Audytor LAB + system konf. Delegat i bezprzewodowy system tłumaczeń symultanicznych

Audytor LAB + system konf. Delegat i bezprzewodowy system tłumaczeń symultanicznych

 

Zastosowane tu systemy pozorują realną atmosferę panującą na Sali kongresowej. Zakres zadań jest podobny jak w wersji 3 ale dodatkowo studenci mają możliwość odsłuchu tłumaczeń kolegów, co daje im możliwość oceny odbioru tłumaczonych treści pod względem technicznym. Studenci filologii jako „uczestnicy konferencji” mogą poznać i doświadczyć błędów popełnianych przez uczących się tłumaczy, co ułatwi im wykluczenie tych niedociągnięć. Ważna i cenna jest też możliwość odsłuchu własnego tłumaczenia wcześniej nagranego przez lektora.

Konfiguracja

Jednostka centralna

Jednostka centralna

 

Jednostka centralna systemu tłumaczeń symultanicznych. Całość w obudowie rack, umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora. Pracownia AUDYTOR LAB może być obsługiwana tylko z komputera PC (lub tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu AudytorLab.

 • nowoczesne i niezawodne sterowanie mikroprocesorowe
 • możliwość obsługi do 2 tłumaczy każdego języka (12 pulpitów)
 • ilość kanałów językowych – 8 (6+2) oddzielnie dla każdych 6 stanowisk
 • obsługa 3 źródeł audio
 • moduł USB do podłączenia komputera
 • Współpraca z dowolnym rejestratorem wielościeżkowym audio

Mikroprocesorowy pulpit studenta/tłumacza

Mikroprocesorowy pulpit studenta/tłumacza

 

 • wysokiej klasy mikrofon kierunkowy
 • wbudowany głośnik
 • wejście na słuchawki
 • PANEL WEJŚCIOWY:

  • regulator siły głosu w głośniku
  • regulatory siły i barwy głosu w słuchawkach
  • 6 przycisków do odsłuchiwania kanałów językowych z sygnalizacją LED
  • przycisk odsłuchu kanału Sali i pośredniego

  PANEL WYJŚCIOWY:

  • 6 przycisków wyboru kanału językowego
  • 12 LED sygnalizujących aktywne kanały językowe
  • 2 przyciski szybkiego wyboru kanału językowego
  • sygnalizacja zajętości kanału
  • sygnalizacja kanału pośredniego
  • przycisk wyciszenia mikrofonu MUTE
  • przycisk włączenia mikrofonu i przejęcia tłumaczenia
  • przełącznik ustawienia domyślnego kanału językowego

  Oprogramowanie Audytor Lab

  Oprogramowanie Audytor Lab

   

 • Odsłuch tłumaczeń z poszczególnych kabin/studentów
 • SCAN - możliwość odsłuchu tłumaczeń studentów wg kolejności w ustawionych odstępach czasowych np. 4s/na studenta
 • DIALOG – możliwość rozpoczęcia dialogu ze studentem
 • Przydzielanie źródeł dźwięku do klawiszy programowych A, B i C
 • Przydzielanie programów A, B lub C do danych kabin
 • Komunikat - ustna dyspozycja wyemitowana do wszystkich studentów;
 • Timer - ustawianie czasu na realizację zadań
 • Automatyczne wczytywanie nazwisk studentów do programu
 • Kabina tłumaczy

  Kabina tłumaczy

   

 • wymiary min. L=200cm, W=200cm, H=220cm
 • w ściance przedniej część okienna z plexi min. 4mm
 • izolacja akustyczna wewnątrz kabiny- okładzina na ścianach kabiny
 • blat roboczy dla tłumaczy + 2 krzesła
 • oświetlenie – lampki na gęsich szyjach
 • wentylator wywiewowy w suficie;
 • drzwi wejściowe o szer. 90cm.
 • Słuchawki stereo Sennheiser HD 202 II

  Słuchawki stereo Sennheiser HD 202 II

   

 • Bardzo czułe
 • 40mm magnesy neodymowe
 • Szeroki zakres częstotliwości, świetny dźwięk i odpowiedź impulsowa
 • Wtyk 3.5mm z przejściówką na wtyk 6.3mm
 • Wyposażenie opcjonalne

  Rejestrator ZOOM-R16

  Rejestrator ZOOM-R16

   

  Wielościeżkowe, cyfrowe urządzenie do nagrywania z funkcją 16-śladowego odt­warzania i 8-śladowego jednoczesnego nagrywania, które wykorzystuje technologię kart pamięci Secure Digital (SD). Nagrywanie dźwięku liniowego PCM w wysokiej rozdzielczości 24 bit/48 kHz w formacie WAV. Wbudowane pojemnościowe mikrofony stereo.

  Filmy

   

   

   

  Galeria

  Realizacje

  Blog