Pracownie do nauki tłumaczy

 

Pracownie do nauki tłumaczy

 

Zadaniem systemu dla przyszłych tłumaczy jest wspomaganie nauczania tłumaczy ustnych poprzez symulację rzeczywistych warunków pracy podczas konferencji - w kabinie, przy rzeczywistym pulpicie tłumacza.

Dobór urządzeń do treningu tłumaczeń wymaga starannej analizy specyfiki zajęć oraz planowanego zakresu ćwiczeń. Dostosowanie funkcjonalności sprzętu do indywidualnych wymagań instruktora to zadanie trudne ale niezwykle istotne. Modułowa konstrukcja systemu dystrybucji tłumaczeń umożliwia dowolną konfigurację i rozbudowę, co pozwala na realizację różnorodnych form treningu, oszczędność czasu i wysoką skuteczność nauczania.

Trening tłumaczy można przeprowadzać na wiele sposobów, stosując symulację sali konferencyjnej, dołączając do systemu klasę językową itp. Dzięki tej konsolidacji mamy możliwość jednoczesnego nauczania fonetyki i tłumaczeń z możliwością egzaminowania studentów. System umożliwia jednoczesny zapis tłumaczeń wszystkich studentów oraz późniejsze ich odtworzenie.

Pobierz kartę produktu Pobierz specyfikację

 

 

Pracownie do nauki tłumaczy

Symulacja warunków pracy zawodowego tłumacza

Prowadzenie różnorodnych form treningu

Dynamiczne, atrakcyjne zajęcia językowe

Pracownie językowe Mentor

Audytor LAB - Jedyna taka, idealna dla uczelni!

Produkt rekomendowany 2016

System do nauki tłumaczy symultanicznych Audytor LAB firmy MENTOR to jedyne na rynku, nowatorskie rozwiązanie stosowane na wydziałach filologicznych, na kierunku translatorystyka. Umożliwia naukę tłumaczeń wielojęzycznych w wielu konfiguracjach.

Celem systemu jest wspomaganie nauczania przyszłych tłumaczy ustnych poprzez symulację rzeczywistych warunków pracy podczas konferencji - w kabinie, przy rzeczywistym pulpicie tłumacza.

Dobór urządzeń do treningu tłumaczeń wymaga starannej analizy specyfiki zajęć oraz planowanego zakresu ćwiczeń. Dostosowanie funkcjonalności sprzętu do indywidualnych wymagań instruktora to zadanie trudne ale niezwykle istotne. Modułowa konstrukcja systemu dystrybucji tłumaczeń umożliwia dowolną konfigurację i rozbudowę, co pozwala na realizację różnorodnych form treningu, oszczędność czasu i wysoką skuteczność nauczania.

Trening tłumaczy można przeprowadzać na wiele sposobów, stosując symulację sali konferencyjnej, dołączając do systemu klasę językową itp. Dzięki tej konsolidacji mamy możliwość jednoczesnego nauczania fonetyki i tłumaczeń z możliwością egzaminowania studentów. System umożliwia jednoczesny zapis tłumaczeń wszystkich studentów oraz późniejsze ich odtworzenie.

Podstawowy zestaw Audytor LAB składa się ze sterowanych mikroprocesorem pulpitów tłumaczy w kabinach, jednostki centralnej – sterującej, rejestratora wielościeżkowego i komputera PC z oprogramowaniem zarządzającym wykładowcy. Rozszerzeniem zestawu mogą być cyfrowe promienniki podczerwieni lub nadajniki radiowe – przekazujące zdalnie kanały językowe do odbiorników użytkowników. Audytor LAB współpracuje także z dowolnymi systemami konferencyjnymi, np. Deputy lub Delegat L.

Do systemu można dołączyć dowolne źródła sygnału audio jak odtwarzacze DVD/CD, magnetofony, rejestratory elektroniczne, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe.

System Audytor LAB jest urządzeniem stacjonarnym, instalowanym w sali wykładowej, którego zadaniem jest komutacja kanałów audio między wykładowcą, studentami i urządzeniami dodatkowymi oraz ich rejestracja. System pracuje przewodowo, z opcjonalną możliwością rozszerzenia pracy o bezprzewodową - na falach radiowych lub podczerwieni.

Pracownia językowa
1
Pracownia językowa
2
Pracownia językowa
3
Pracownia językowa
4
Pracownia językowa
5
Pracownia językowa
6
Pracownia językowa
7
Pracownia językowa
8
Pracownia językowa
9
Pracownia językowa
1
Pracownia językowa
2
Pracownia językowa
3
Pracownia językowa
4
Pracownia językowa
5
Pracownia językowa
6
Pracownia językowa
7
Pracownia językowa
8
Pracownia językowa
9

Funkcjonalność

Funkcje realizowane przez studenta:

 • Możliwość obsługi do 7 języków
 • Obsługa 6 kanałów dźwiękowych
 • Możliwość tłumaczenia w dwóch trybach: bezpośrednim i pośrednim
 • Odsłuch dźwięku od wykładowcy na głośniku odsłuchowym o regulowanej głośności.
 • Odsłuch dźwięku od wykładowcy na słuchawkach.
 • Możliwość wyboru dowolnego kanału audio do odsłuchu na słuchawkach w celu prowadzenia tłumaczenia pośredniego.
 • Możliwość wyboru dowolnego kanału audio jako nadawania.
 • Dwa ustawienia języka nadawania: domyślny oraz ręczny.
 • Możliwość wyboru dwóch kanałów audio jako nadawania w celu szybkiego (jednym przyciskiem) przełączania pomiędzy nimi.
 • Sygnalizacja bieżącego kanału odsłuchowego i nadawania.
 • Dwustopniowa regulacja barwy i siły głosu w słuchawkach.
 • Możliwość wyciszania wejścia mikrofonowego na żądanie.
 • Możliwość zmiany kanałów wejściowych i nadawania na żądanie podczas pracy.
 • Możliwość przejęcia głosu od tłumacza z pary (z tego samego języka).
 • Opcja podziału na pary tłumaczące w trybie pośrednim. Każdy tłumacz/student w tym trybie może być podsłuchywany przez nauczyciela.
 • Możliwość jednoczesnego nagrywania wszystkich studentów.

Możliwości systemu:

 • Obsługa 24 pulpitów z możliwością rozszerzenia do 32
 • Sterowanie oświetleniem i wentylacją kabiny z poziomu pulpitu

Możliwości jednostki centralnej z oprogramowaniem:

 • Współpraca z profesjonalnymi stanowiskami tłumaczy symultanicznych
 • Współpraca z rejestratorem wielościeżkowym.
 • Jednostka centralna posiada wbudowany komputer wyposażony w oprogramowanie sterujące
 • Połączenia jednostki centralnej z pulpitami tłumaczy za pomocą skrętki CAT5
 • Sterowniki do wszystkich systemów MS Windows
 • Ilość stanowisk tłumaczy (kabin) – do 16
 • Ilość kanałów językowych – 7
 • Ilość par tłumaczy tłumaczących jednocześnie w trybie pośrednim - do 16
 • Podsłuch dowolnie wybranego stanowiska
 • Skanowanie – podsłuch kolejnych stanowisk z ustawianym czasem
 • Podsłuch dowolnie wybranego kanału językowego
 • Podsłuch własny nauczyciela
 • Niezależne połączenie nauczyciela z dowolnym stanowiskiem
 • Zablokowanie pulpitu studenta przed zmianą ustawień
 • Wejście liniowe (AUX) jako FLOOR A do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku
 • Wyjście kanałów językowych 1-7 do dystrybucji dźwięku dla uczestników symulowanej konferencji
 • Możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowych nauczycielaFunkcje realizowane przez system:

 • Możliwość obsługi do 7 języków
 • Obsługa 6 kanałów dźwiękowych
 • Możliwość tłumaczenia w dwóch trybach: bezpośrednim i pośrednim
 • Odsłuch dźwięku od wykładowcy na głośniku odsłuchowym o regulowanej głośności.
 • Odsłuch dźwięku od wykładowcy na słuchawkach.
 • Jako dźwięk od wykładowcy można użyć dowolnego sygnału audio
 • Możliwość wyboru dowolnego kanału audio do odsłuchu na słuchawkach w celu prowadzenia tłumaczenia pośredniego.
 • Możliwość wyboru dowolnego kanału audio jako nadawania.
 • Dwa ustawienia języka nadawania: domyślny oraz ręczny.
 • Możliwość wyboru dwóch kanałów audio jako nadawania w celu szybkiego (jednym przyciskiem) przełączania pomiędzy nimi.
 • Sygnalizacja bieżącego kanału odsłuchowego i nadawania.
 • Dwustopniowa regulacja barwy i siły głosu w słuchawkach.
 • Możliwość wyciszania wejścia mikrofonowego na żądanie.
 • Możliwość zmiany kanałów wejściowych i nadawania na żądanie podczas pracy.
 • Możliwość przejęcia głosu od tłumacza z pary (z tego samego języka).

Funkcje realizowane przez oprogramowanie:

 • Odsłuch tłumaczeń z poszczególnych kabin/studentów
 • SCAN - możliwość odsłuchu tłumaczeń studentów wg kolejności w ustawionych odstępach czasowych np. 4s/na studenta
 • DIALOG – możliwość rozpoczęcia dialogu ze studentem
 • Przydzielanie kanałów językowych i kanałów FLOOR do funkcji szybkiego wyboru kanału
 • Komunikat - ustna dyspozycja wyemitowana do wszystkich studentów;


Najczęściej stosowane konfiguracje Audytor LAB z innymi systemami to:

Audytor LAB

Audytor Lab

 

System złożony z kabin tłumaczy (maks. 16 dwuosobowych kabin) i stanowiska lektorskiego. Lektor wyposażony w komputer z oprogramowaniem Audytor LAB (i innym sprzętem AV), może wysyłać do studentów oryginalny materiał Audio i odsłuchiwać tłumaczeń studentów. Funkcja SCAN pozwala na podsłuch kolejno każdego studenta w wyznaczonym przedziale czasowym. Lektor może szkolić również z tłumaczenia pośredniego, rejestrować tłumaczenia do późniejszej weryfikacji a dzięki funkcji Dialog natychmiast korygować błędy.

Audytor LAB + laboratorium językowe MENTOR PC PRO lub Advanced

Audytor LAB + laboratorium językowe MENTOR PC

 

W sali wyposażonej jednocześnie w stanowiska do nauki języka i kilka kabin tłumaczy (np. 2) lektor może np. prowadzić zajęcia z fonetyki a równolegle może odbywać się trening tłumaczy. Ćwiczenia odbywające się w części laboratoryjnej mogą posłużyć za materiał do tłumaczeń studentom w kabinach. Kabiny doskonale sprawdzają się do prowadzenia egzaminów, testów ustnych i korepetycji w trakcie trwania zajęć.

Audytor LAB + system konferencyjny Delegat

Audytor LAB + system konferencyjny Delegat

 

Symulacja rzeczywistych warunków panujących na sali konferencyjnej gdzie uczestnicy korzystają z pulpitów mikrofonowych to idealne warunki do prowadzenia szkoleń z tłumaczeń symultanicznych. Studenci będący na Sali mogą prowadzić dyskusje naprzemiennie w różnych językach co będzie dobrym materiałem ćwiczeniowym dla osób w kabinach.

Audytor LAB + system konf. Delegat i bezprzewodowy system tłumaczeń symultanicznych

Audytor LAB + system konf. Delegat i bezprzewodowy system tłumaczeń symultanicznych

 

Zastosowane tu systemy pozorują realną atmosferę panującą na Sali kongresowej. Zakres zadań jest podobny jak w wersji 3 ale dodatkowo studenci mają możliwość odsłuchu tłumaczeń kolegów, co daje im możliwość oceny odbioru tłumaczonych treści pod względem technicznym. Studenci filologii jako „uczestnicy konferencji” mogą poznać i doświadczyć błędów popełnianych przez uczących się tłumaczy, co ułatwi im wykluczenie tych niedociągnięć. Ważna i cenna jest też możliwość odsłuchu własnego tłumaczenia wcześniej nagranego przez lektora.

Konfiguracja

Jednostka centralna

Jednostka centralna Audytor Lab

 

Jednostka centralna systemu tłumaczeń symultanicznych z wbudowanym komputerem. Całość w obudowie rack, umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora. Pracownia AUDYTOR LAB może być obsługiwana tylko z komputera PC (lub tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu AudytorLab.

 • nowoczesne i niezawodne sterowanie mikroprocesorowe
 • ilość kanałów językowych – 7
 • ilość kanałów FLOOR – 6
 • współpraca z rejestratorem wielościeżkowym
 • wejście liniowe AUX
 • wyjście kanałów językowych 1-7
 • złącze do podłączenia słuchawek stacjonarnych nauczyciela
 • złącze do podłączenia słuchawek bezprzewodowych nauczyciela

Mikroprocesorowy pulpit studenta/tłumacza

Mikroprocesorowy pulpit studenta/tłumacza Audytor Lab

 

 • wysokiej klasy mikrofon kierunkowy
 • wbudowany głośnik
 • wejście na słuchawki
 • 7" ekran dotykowy
 • cyfrowa regulacja siły i barwy głosu oraz dźwięku głośnika
 • szybki wybór kanałów przychodzących i wychodzących
 • wybór dowolnego kanału językowego i kanału FLOOR
 • sygnalizacja aktywnych kanałów
 • sygnalizacja zajętości kanału
 • przycisk wyciszenia mikrofonu MUTE
 • przycisk włączenia mikrofonu i przejęcia tłumaczenia
 • sterowanie oświetleniem i wentylacją kabiny
 • sygnalizacja włączonego mikrofonu na gęsiej szyjce

Oprogramowanie Audytor Lab

Oprogramowanie Audytor Lab

 

 • Odsłuch tłumaczeń z poszczególnych kabin/studentów
 • SCAN - możliwość odsłuchu tłumaczeń studentów wg kolejności w ustawionych odstępach czasowych np. 4s/na studenta
 • DIALOG – możliwość rozpoczęcia dialogu ze studentem
 • Przydzielanie kanałów językowych i kanałów FLOOR do funkcji szybkiego wyboru kanału
 • Komunikat - ustna dyspozycja wyemitowana do wszystkich studentów;

Kabina tłumaczy

Kabina tłumaczy

 

 • wymiary min. L=200cm, W=200cm, H=220cm
 • w ściance przedniej część okienna z plexi min. 4mm
 • izolacja akustyczna wewnątrz kabiny- okładzina na ścianach kabiny
 • blat roboczy dla tłumaczy + 2 krzesła
 • oświetlenie – lampki na gęsich szyjach
 • wentylator wywiewowy w suficie;
 • drzwi wejściowe o szer. 90cm.

Słuchawki stereo Sennheiser HD 100

Słuchawki stereo Sennheiser HD 100

 

 • Lekkie, składane słuchawki do łatwego przechowywania w podróży
 • Zamknięte słuchawki nauszne ograniczają niepożądany hałas w tle dla Twojej wygody
 • Wytrzymały i nieplączący się kabel zapewnia długotrwałą przyjemność słuchania
 • Kabel z wtyczką 3,5 mm

Rejestrator cyfrowy 32-ścieżkowy

Rejestrator cyfrowy 32-ścieżkowy

 

 • Nagrywanie pracy studentów do 32 w tym samym czasie
 • Odtwarzanie materiału studentom indywidualnie w tym samym czasie
 • Odtwarzanie kanałów FLOOR 1-6
 • Połączenie przewodem USB
 • Oprogramowanie Multirecorder do obsługi rejestratora

Filmy

 

 

 

Galeria

jednostka centralna - Audytor Lab
jednostka centralna
pulpit studenta/tłumacza - Audytor Lab
pulpit studenta/tłumacza
słuchawki dla lektora - Audytor Lab
słuchawki dla lektora
oprogramowanie Audytor Lab - Audytor Lab
oprogramowanie Audytor Lab
rejestratory dźwięku xTrack - Audytor Lab
rejestratory dźwięku xTrack

Realizacje

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Lingwistyki Stosowanej - Audytor Lab
Audytor Lab
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Lingwistyki Stosowanej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie - Audytor Lab
Audytor Lab
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu - Audytor Lab
Audytor Lab
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - Audytor Lab
Audytor Lab
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Audytor Lab
Audytor Lab
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski - Audytor Lab
Audytor Lab
Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie - Audytor Lab
Audytor Lab
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Alingce GmbH, Hannover/Niemcy - Audytor Lab
Audytor Lab
Alingce GmbH, Hannover/Niemcy
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu - Audytor Lab
Audytor Lab
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Uniwersytet Śląski - Audytor LAB z pracownią MENTOR PC i systemem Scholar - Audytor Lab
Audytor Lab
Uniwersytet Śląski - Audytor LAB z pracownią MENTOR PC i systemem Scholar
UAM w Poznaniu, Audytor LAB - Audytor Lab
Audytor Lab
UAM w Poznaniu, Audytor LAB
UAM w Poznaniu, Audytor LAB + system konferencyjny Delegat i bezprzewodowy s. tłumaczeń symultanicznych - Audytor Lab
Audytor Lab
UAM w Poznaniu, Audytor LAB + system konferencyjny Delegat i bezprzewodowy s. tłumaczeń symultanicznych
UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Audytor LAB - Audytor Lab
Audytor Lab
UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Audytor LAB
Akademia Polonijna Częstochowa, Audytor LAB - Audytor Lab
Audytor Lab
Akademia Polonijna Częstochowa, Audytor LAB
Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym targu, Audytor LAB - Audytor Lab
Audytor Lab
Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym targu, Audytor LAB
UMCS Lublin, Audytor LAB - Audytor Lab
Audytor Lab
UMCS Lublin, Audytor LAB
Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny - Audytor Lab
Audytor Lab
Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Audytor LAB i Mentor PC Pro - Audytor Lab
Audytor Lab
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Audytor LAB i Mentor PC Pro
Blog