Systemy konferencyjne

Zachowaj porządek obrad, spokój i bezpieczeństwo

Dyskusje i debaty to wydarzenia, których scenariusz może przybrać nieoczekiwany przebieg. Dlatego coraz chętniej administratorzy korzystają z profesjonalnych systemów konferencyjnych, wspierających przygotowania spotkań oraz porządkujących ich przebieg.

Konferencje, obrady rad miasta, walne zebrania akcjonariuszy wymagają przygotowania planu spotkania, opracowania strategii i harmonogramu przebiegu dyskusji oraz listy głosowań.

Systemy konferencyjne z głosowaniem zapewniają:

  • sprawne prowadzenie spotkań, panowanie nad porządkiem obrad
  • ustalanie kolejki i czasu przemówień
  • przygotowanie list głosowań, wg wybranego trybu tajne, jawne
  • adresację indywidualnych kart czipowych - automatyczne sprawdzenie obecności, udziałów itp.
  • głosowania tajne, jawne, z listy wyboru, WZA- z głosami według liczby akcji
  • automatyczne raporty, wykresy
  • archiwizacja głosowań

Systemy konferencyjne

Dyskusja

Dyskusja

 

Dyskusja + Głos.

Dyskusja + Głosowanie

 

Głosowanie

Głosowanie

 

Tłumaczenia

Tłumaczenia

 

 

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego

Zadaj pytanie

Realizacje
Blog