Laptop dla Nauczyciela

W ramach programu Laptop dla Nauczyciela edukatorzy mogą otrzymać bon o wartości 2 500 zł brutto na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Wykorzystanie tych nowoczesnych urządzeń pomoże nauczycielom prowadzić zajęcia w bardziej efektywny i kreatywny sposób, jednocześnie wspierając rozwój umiejętności cyfrowych uczniów.

W naszej ofercie dostępne są modele laptopów, które spełniają wymogi programu:

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do dyrekcji szkoły. We wniosku należy podać następujące informacje:

 1. Twoje imię i nazwisko
 2. Numer PESEL
 3. Numer kontaktowy (telefon)
 4. Adres e-mail.

Po zebraniu wniosków, dyrekcja przekaże dane do właściwego organu prowadzącego szkołę. Organ ten będzie składać oddzielny wniosek w systemie teleinformatycznym dla każdej placówki edukacyjnej.

Kto może otrzymać bon?

Grupy nauczycieli uprawnione do otrzymania wsparcia:

 1. Wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
 2. Wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 3. Wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 4. Inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Do kiedy złożyć wniosek?

Kolejność wsparcia dla powyższych grup:

 • Dla punktu 1 - na dzień 10 października 2023 r.
 • Dla punktu 2 - na dzień 11 października 2023 r.
 • Dla punktu 3 - na dzień 12 października 2023 r.
 • Dla punktu 4 ‒ na dzień 13 października 2023 r.

Od podanych dat liczony jest termin 30 dni na złożenie wniosku w celu otrzymania wsparcia w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

 

Instrukcja złożenia wniosku

 

 

Komu nie przysługuje bon?

Bon nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący:

 • nie jest czynnym nauczycielem, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854).

 

Przeczytaj rozporządzenie

 

 

Zapytaj o ofertę Doradcę Handlowego

Dla szkół i klientów indywidualnych

St. Doradca Handlowy
Radosław Kimak
+48 600 001 018

St. Doradca Handlowy
Łukasz Jaworski
+48 668 122 221

St. Doradca Handlowy
Grzegorz Pielech
+48 608 57 52 57

Dla partnerów

St. Doradca Handlowy
Radosław Kimak
+48 600 001 018

St. Doradca Handlowy
Łukasz Jaworski
+48 668 122 221

St. Doradca Handlowy
Grzegorz Pielech
+48 608 57 52 57

Opiekun Handlowy
Malwina Sola
+48 91 488 51 51 (2 linie)
kom: +48 600 344 328

Blog