Projekty unijne

Projekt pn. "Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy interaktywnego urządzenia projekcyjnego do interakcji z obrazem za pośrednictwem ruchu i gestów przez MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA."

Firma MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy interaktywnego urządzenia projekcyjnego do interakcji z obrazem za pośrednictwem ruchu i gestów przez MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.” w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest opracowanie interaktywnego urządzenia do rehabilitacji, nauki, rekreacji i zabawy, działającego na podstawie stereoskopowego i multispektralnego rozpoznawania obrazu oraz wdrożenie go na rynek krajowy oraz międzynarodowy.

Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania interaktywnego urządzenia projekcyjnego do interakcji z obrazem za pośrednictwem ruchu i gestów.

Korzyści ekonomiczne i społeczne (mierzalne i niemierzalne):
a) Ekonomiczne: generowanie nowych źródeł przychodu w związku z dywersyfikacją oferty Wnioskodawcy; uatrakcyjnienie oferty Wnioskodawcy, budowanie silnej pozycji regionu jako miejsca wspierające firmy kreatywne oraz innowacyjne;
b) Społeczne: wprowadzenie unikatowych, interaktywnych form rehabilitacji, nauki, rekreacji i zabawy; wzrost zadowolenia i komfortu życia społeczeństwa.
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów, w szczególności dotyczących innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki. Realizacja projektu B+R w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych produktów wpływa znacząco na rozwój zachodniopomorskiej gospodarki i jej unowocześnienie i poprawę konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu: 1 899 412,60 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 1 256 813,05 PLN


 

 

 

 

Projekt pn. "Projekt badawczo – rozwojowy na rynek krajowy i międzynarodowy pracowni lingwistycznej z systemem do elektronicznej oceny, dostosowanej do ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami."

Firma MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Projekt badawczo – rozwojowy na rynek krajowy i międzynarodowy pracowni lingwistycznej z systemem do elektronicznej oceny, dostosowanej do ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.” w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pracowni lingwistycznej z dodatkowym modułem do testów, rozszerzoną o wsparcie dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Projekt obejmuje prace B+R i wdrożeniowe w zakresie pracowni lingwistycznej (pracownia do nauczania języków obcych) z dodatkowym modułem do testów, rozszerzoną o wsparcie dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Korzyści ekonomiczne i społeczne (mierzalne i niemierzalne):
a) Ekonomiczne: generowanie nowych źródeł przychodu w związku z dywersyfikacją oferty Wnioskodawcy; uatrakcyjnienie oferty Wnioskodawcy, budowanie silnej pozycji regionu jako miejsca wspierające firmy kreatywne oraz innowacyjne;
b) Społeczne: wprowadzenie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami; wzrost zadowolenia i komfortu życia społeczeństwa.
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów, w szczególności dotyczących innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki. Realizacja projektu B+R w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych produktów wpływa znacząco na rozwój zachodniopomorskiej gospodarki i jej unowocześnienie i poprawę konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu: 2 697 970,92 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 1 874 757,12 PLN


 

 

 

 

Projekt pn. "Projekt badawczo – rozwojowy na rynek krajowy i międzynarodowy zintegrowanego systemu kształcenia tłumaczy symultanicznych i systemu kongresowego dostosowanych do ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami."

Firma MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Projekt badawczo – rozwojowy na rynek krajowy i międzynarodowy zintegrowanego systemu kształcenia tłumaczy symultanicznych i systemu kongresowego dostosowanych do ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.” w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu kształcenia tłumaczy symultanicznych i systemu kongresowego dostosowanych do ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Projekt obejmuje prace B+R i wdrożeniowe w zakresie systemu kształcenia tłumaczy symultanicznych i systemu kongresowego rozszerzonych o wsparcie dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Korzyści ekonomiczne i społeczne (mierzalne i niemierzalne):
a) Ekonomiczne: generowanie nowych źródeł przychodu w związku z dywersyfikacją oferty Wnioskodawcy; uatrakcyjnienie oferty Wnioskodawcy, budowanie silnej pozycji regionu jako miejsca wspierające firmy kreatywne oraz innowacyjne;
b) Społeczne: aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenie rozwiązań cyfrowych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, wzrost zadowolenia i komfortu życia społeczeństwa. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów, w szczególności dotyczących innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki. Realizacja projektu B+R w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych produktów wpływa znacząco na rozwój zachodniopomorskiej gospodarki i jej unowocześnienie i poprawę konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu: 5 193 108,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 3 088 434,00 PLN


Blog