Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (CSR) to wszystkie dobrowolne, wychodzące poza wymagania prawne działania, przynoszące pożytek interesariuszom i otoczeniu firmy.

Działalność charytatywna

Z pasją pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Na nasze wsparcie mogą liczyć podopieczni Zachodniopomorskiego Hospicjum Dla Dzieci. Współpracujemy w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Siatkarze dla Hospicjum. Niesamowita energia i kreatywność działaczy hospicjum i siatkarzy, przy wsparciu przedsiębiorstw lokalnych i naszym, umożliwiła organizację wspaniałego wydarzenia, jakim jest coroczny już Mecz Gwiazd. Impreza cieszy się ogromną popularnością wśród szczecinian ze względu na szczytny cel, ale też na widowiskową formę wydarzenia.

odpowiedzialny biznes - FZHdDiD

FZHdDiD

odpowiedzialny biznes - Głos Nauczycielski

Głos Nauczycielski

odpowiedzialny biznes - Sanktuarium Maryjne Resko

Sanktuarium Maryjne Resko

odpowiedzialny biznes - Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

odpowiedzialny biznes - PFPD Maciuś

FZHdDiD

odpowiedzialny biznes - OASRK w Szczecinie

FZHdDiD

Dbałość o pracowników

Z szacunkiem odnosimy się do pracowników i ich potrzeb.
Dbamy o zapewnienie godziwych i komfortowych warunków pracy, środków ochrony osobistej i wydajnych narzędzi pracy. Wspieramy ich rozwój osobisty poprzez finansowanie studiów podyplomowych. Podnosimy kompetencje pracowników wspólnie określając zakres potrzebnych szkoleń. Bo firma to ludzie.

Etyka w biznesie

Etyka towarzyszy nam w codziennych jak i biznesowych relacjach
z pracownikami, partnerami, dostawcami i klientami. Uczciwością
i rzetelnością pracujemy na dobre imię firmy, jej wiarygodność
i zaufanie klientów.

To jest nasz priorytet.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Produkcja elektroniki, będąca trzonem działalności Mentora, nie jest obojętna dla środowiska. Aby zminimalizować nasze negatywne oddziaływanie wdrożyliśmy System Zarzadzania środowiskiem, który pomaga nam monitorować procesy produkcyjne, zarzadzanie awarią oraz katalogować i segregować odpady.

W ramach ISO 14001 przenosimy formularze i zapisy z drukowanych
na elektroniczne, co oszczędza zużycie papieru a nam i klientom ułatwia pracę i komunikację.

Wspieranie rozwoju polskiej edukacji

Wasze potrzeby są naszą inspiracją - zgodnie z tym mottem Mentor kreuje trendy w nowych technologiach i opracowuje ofertę funkcjonalnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych. Projektujemy i produkujemy pracownie językowe. Nieustająco je rozwijamy podążając za wymaganiami użytkowników.

Czuwamy nad jakością rozwiązań interaktywnych myBoard. Wdrażane produkty poddajemy testom i ocenie przez osoby uznane za autorytety
w środowisku pedagogicznym.

Sponsorujemy ważne wydarzenia np. wybór Nauczyciela Roku, konkurs SzkolnaStrona.pl, lokalne wydarzenia.

Chcemy być mentorem przy wdrażaniu nowych technologii.

Blog