Deputy premier

System konferencyjny Deputy premier

Cyfrowy system nagłośnienia i rejestracji obrad ze wspomaganiem głosowania

DEPUTY Premier to nowoczesny system nagłośnienia i rejestracji obrad z obsługą głosowań do szerokiego zastosowania w urzędach, spółkach i na uczelniach. Zapewnia obsługę sesji i walnych zgromadzeń.

Pobierz kartę produktu

Deputy premier

Charakterystyka systemu

PREMIER wyposażony jest w niekonwencjonalne funkcje usprawniające pracę przewodniczącego i dyscyplinujące zebranych. Ułatwia utrzymanie porządku zebrania automatycznie tworzy dwie niezależne kolejki osób zgłaszających się do wypowiedzi, które mogą być dowolnie konfigurowane przez prowadzącego. Przewodniczący może selekcjonować przedmówców, ustalić im czas wypowiedzi i przydzielić oraz odebrać zdalnie głos w dowolnym momencie. Funkcją wyróżniającą system PREMIER jest cyfrowa rejestracja dźwięku z możliwością ustalenia osoby wypowiadającej się. Rozwiązanie to niezwykle usprawnia pracę przy transkrypcji zapisu audio na tekst.

Identyfikacja uczestników za pomocą kart chipowych daje możliwość sporządzenia list obecności i tworzenia raportów z głosowań jawnych. System obsługuje najważniejsze typy głosowań, dodatkowo przewodniczący ma możliwość nadawania uczestnikom prawa głosu we wszystkich lub wybranych głosowaniach. Posiada rozbudowane możliwości zarządzania tematami głosowań, importu i eksportu plików. Połączenia przewodowe gwarantują stabilność i niezawodność systemu. Atutem tego rozwiązania jest też tajność głosowań bez możliwości ingerencji w wyniki. Raporty tworzone są automatycznie z nadaniem tematu i czasu przeprowadzonego głosowania. System archiwizuje dane z możliwością eksportu do plików pakietu Office.

 

Praktycznym rozwiązaniem są dwa ekrany, roboczy dla przewodniczącego i tablica dla uczestników, niezależnie konfigurowane, oba prezentujące wszystkie potrzebne informacje.

Kluczowe znaczenie ma serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez naszą firmę. Nasze produkty można dowolnie konfigurować i rozbudowywać w miarę rosnących potrzeb użytkownika. Oprogramowanie może być dostosowane ściśle do potrzeb użytkownika, od wprowadzenia znaków firmowych, herbu miasta do wyselekcjonowania i dobrania tylko niezbędnych funkcji. Istnieje również możliwość rozszerzenia systemu o funkcje dostosowane indywidualnie dla jednego odbiorcy. Program PREMIER jest ciągle aktualizowany, wzbogacany o nowe funkcjonalności i typy głosowań. Aktualizacje programu w okresie gwarancyjnym są udostępniane nieodpłatnie.

 

Funkcjonalność

System dyskusyjny PREMIER umożliwia pracę w dwóch trybach
– z wykorzystaniem i bez wykorzystania komputera.

Funkcje dostępne z wykorzystaniem komputera:

 • praca w trybie z przydziałem głosu przez przewodniczącego,
 • praca w trybie z samodzielnym włączaniem się do dyskusji,
 • przeprowadzanie głosowań jawnych i tajnych,
 • przeprowadzanie głosowań z różnymi uprawnieniami,
 • zachowana tajność głosowań,
 • tworzenie i modyfikacja listy tematów głosowań, listy można modyfikować w dowolnym momencie,
 • tworzenie list obecności i raportów z głosowań w formacie PDF,
 • archiwizacja wyników głosowań w bazie danych,
 • identyfikacja użytkownika dzięki danym z karty elektronicznej, użytkownik nie jest przypisany do pulpitu, może w dowolnym momencie zmienić miejsce,
 • identyfikacja uprawnień i akcji/udziałów także przy użyciu kart elektronicznych,
 • dowolne ustawienie wyglądu tablicy informacyjnej i wyników – według preferencji klienta,
 • wyświetlanie na tablicy wszelkich potrzebnych informacji – wyników, kolejek, raportów,
 • wyświetlenie na tablicy wyników głosowań tajnych i jawnych,
 • wyświetlenie na tablicy listy głosujących jawnie,
 • wspomaganie dwóch kolejek do przemówień, z indywidualnymi timerami,
 • automatyczne zakończenie przemówienia po przekroczeniu ustawianego czasu,
 • możliwość włączenia trybu „włącz mikrofon poza kolejką” w dowolnym pulpicie dla osób uprawnionych do zabierania głosu w dowolnym momencie obrad,
 • indeksowana dźwiękowa rejestracja dyskusji,
 • jednoczesne nagrywanie na wbudowanym programie do nagrywania z indeksacją i zewnętrznym rekorderze stacjonarnym lub przenośnym,
 • rejestracja czasu obecności (zalogowania karty).

 

Funkcje dostępne bez wykorzystania komputera:

 • podstawowe funkcje systemu dyskusyjnego bez zarządzania (PRIORYTET, FIFO)
 • nagłośnienie sali,
 • rejestracja audio na urządzeniach zewnętrznych.

 

Konfiguracja

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca

 

wbudowany wzmacniacz mocy, budowany głośnik, regulatory wzmocnienia i barwy dźwięku.

Mikroprocesorowy pulpit uczestnika

Mikroprocesorowy pulpit uczestnika

 

zawiera głośnik, czytnik kart elektronicznych, mikrofon z pierścieniem wskaźnikowym, 6 przycisków, regulator wzmocnienia, gniazdo słuchawkowe, gniazdo mikrofonowe.

Mikroprocesorowy pulpit przewodniczącego

Mikroprocesorowy pulpit przewodniczącego

 

zawiera dodatkowo przycisk „Priorytet”.

Rejestrator ZOOM-H2 (opcja)

	Rejestrator ZOOM-H2

 

Profesjonalny, cyfrowy rejestrator. Idealny do nagrywania i odtwarzania wypowiedzi.

 • 4 wbudowane mikrofony pojemnościowe
 • wysoka jakość rejestrowanego dźwięku
 • wyświetlacz LCD
 • wyposażony w czytnik i kartę SD

Rejestrator cyfrowy DVR-101 (opcja)

Rejestrator cyfrowy DVR-101

 

Cechy produktu:

 • rejestracja bezpośrednio na karcie pamięci SD lub USB
 • umożliwia kopiowanie pamięci masowych
 • nagrywanie w popularnym formacie MP3
 • odtwarzanie w formacie MP3, WMA
 • akceptuje pamięci USB i karty SD o pojemności od 128MB do 16G a także karty SDHC
 • funkcja użyteczna przy nauczaniu języka- wielokrotne odtwarzanie danego fragmentu audycji
 • ustawiane parametry zapisu 128Kbps/192Kbps 44,1KHz
 • posiada złącze RS-232
 • obsługa urządzenia również z pilota

 

Prosty w użyciu:

 • aby nagrać plik audio w danym folderze wystarczy wybrać „REC”
 • kopiowanie danych z pamięci USB lub karty SD bezpośrednio do wybranego folderu poprzez wybór klawisza „CPY”
 • usuwanie aktualnie odtwarzanego pliku
 • może kopiować pojedyncze utwory, wiele plików lub cały folder
Galeria