Deputy Premier

Cyfrowy system nagłośnienia i rejestracji obrad ze wspomaganiem głosowania

DEPUTY Premier to nowoczesny system nagłośnienia i rejestracji obrad z obsługą głosowań do szerokiego zastosowania w urzędach, spółkach i na uczelniach. Zapewnia obsługę sesji i walnych zgromadzeń.

Pobierz kartę produktu

Deputy premier

Charakterystyka systemu

PREMIER wyposażony jest w niekonwencjonalne funkcje usprawniające pracę przewodniczącego i dyscyplinujące zebranych. Ułatwia utrzymanie porządku zebrania automatycznie tworzy dwie niezależne kolejki osób zgłaszających się do wypowiedzi, które mogą być dowolnie konfigurowane przez prowadzącego. Przewodniczący może selekcjonować przedmówców, ustalić im czas wypowiedzi i przydzielić oraz odebrać zdalnie głos w dowolnym momencie. Funkcją wyróżniającą system PREMIER jest cyfrowa rejestracja dźwięku z możliwością ustalenia osoby wypowiadającej się. Rozwiązanie to niezwykle usprawnia pracę przy transkrypcji zapisu audio na tekst.

Identyfikacja uczestników za pomocą kart chipowych daje możliwość sporządzenia list obecności i tworzenia raportów z głosowań jawnych. System obsługuje najważniejsze typy głosowań, dodatkowo przewodniczący ma możliwość nadawania uczestnikom prawa głosu we wszystkich lub wybranych głosowaniach. Posiada rozbudowane możliwości zarządzania tematami głosowań, importu i eksportu plików. Połączenia przewodowe gwarantują stabilność i niezawodność systemu. Atutem tego rozwiązania jest też tajność głosowań bez możliwości ingerencji w wyniki. Raporty tworzone są automatycznie z nadaniem tematu i czasu przeprowadzonego głosowania. System archiwizuje dane z możliwością eksportu do plików pakietu Office.

 

Praktycznym rozwiązaniem są dwa ekrany, roboczy dla przewodniczącego i tablica dla uczestników, niezależnie konfigurowane, oba prezentujące wszystkie potrzebne informacje.

Kluczowe znaczenie ma serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez naszą firmę. Nasze produkty można dowolnie konfigurować i rozbudowywać w miarę rosnących potrzeb użytkownika. Oprogramowanie może być dostosowane ściśle do potrzeb użytkownika, od wprowadzenia znaków firmowych, herbu miasta do wyselekcjonowania i dobrania tylko niezbędnych funkcji. Istnieje również możliwość rozszerzenia systemu o funkcje dostosowane indywidualnie dla jednego odbiorcy. Program PREMIER jest ciągle aktualizowany, wzbogacany o nowe funkcjonalności i typy głosowań. Aktualizacje programu w okresie gwarancyjnym są udostępniane nieodpłatnie.

 

Funkcja wideo/streamingu

Efektywna i sprawna komunikacja to jedno, natomiast równie ważne jest wsparcie video. Firma Mentor oferuje kompleksowe rozwiązania transmisyjne, umożliwiające streaming obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Zapis z kamer może być bezpośrednio upubliczniony na stronach urzędów poprzez platformę Facebook lub YouTube. Co więcej, system DEPUTY PREMIER posiada wbudowaną obsługę automatycznego naprowadzania kamer na mówcę wraz z jego identyfikacją.

System wysyła automatyczną informację o aktualnym mówcy do dowolnej liczby kamer obrotowych. Co ważne, rozwiązanie to w pełni spełnia ustawę samorządową o transparentności posiedzeń, która nakłada na organizatorów obowiązek transmisji, nagrywania oraz upubliczniania nagrań z obrad.

Systemy konferencyjne
Funkcjonalność

System dyskusyjny PREMIER umożliwia pracę w dwóch trybach
– z wykorzystaniem i bez wykorzystania komputera.

Funkcje dostępne z wykorzystaniem komputera:

 • praca w trybie z przydziałem głosu przez przewodniczącego
 • praca w trybie z samodzielnym włączaniem się do dyskusji
 • przeprowadzanie głosowań jawnych i tajnych
 • przeprowadzanie głosowań z różnymi uprawnieniami
 • zachowana tajność głosowań
 • tworzenie i modyfikacja listy tematów głosowań, listy można modyfikować w dowolnym momencie
 • tworzenie list obecności i raportów z głosowań w formacie PDF
 • archiwizacja wyników głosowań w bazie danych
 • identyfikacja użytkownika dzięki danym z karty elektronicznej, użytkownik nie jest przypisany do pulpitu, może w dowolnym momencie zmienić miejsce
 • identyfikacja uprawnień i akcji/udziałów także przy użyciu kart elektronicznych
 • dowolne ustawienie wyglądu tablicy informacyjnej i wyników – według preferencji klienta
 • wyświetlanie na tablicy wszelkich potrzebnych informacji – wyników, kolejek, raportów
 • wyświetlenie na tablicy wyników głosowań tajnych i jawnych
 • wyświetlenie na tablicy listy głosujących jawnie
 • wspomaganie dwóch kolejek do przemówień, z indywidualnymi timerami
 • automatyczne zakończenie przemówienia po przekroczeniu ustawianego czasu
 • możliwość włączenia trybu „włącz mikrofon poza kolejką” w dowolnym pulpicie dla osób uprawnionych do zabierania głosu w dowolnym momencie obrad
 • indeksowana dźwiękowa rejestracja dyskusji
 • jednoczesne nagrywanie na wbudowanym programie do nagrywania z indeksacją i zewnętrznym rekorderze stacjonarnym lub przenośnym
 • rejestracja czasu obecności (zalogowania karty)

 

Funkcje dostępne bez wykorzystania komputera:

 • podstawowe funkcje systemu dyskusyjnego bez zarządzania (PRIORYTET, FIFO)
 • nagłośnienie sali
 • rejestracja audio na urządzeniach zewnętrznych

 

Konfiguracja

Jednostka sterująca

Jednostka sterująca

 

 • obudowa Rack 19"
 • wbudowany wzmacniacz mocy audio
 • wbudowany głośnik-monitor
 • przełącznik rodzaju pracy
 • regulatory wzmocnienia
 • regulatory barwy tonu

Mikroprocesorowy pulpit uczestnika

Mikroprocesorowy pulpit uczestnika

 

 • wbudowany głośnik
 • czytnik kart elektronicznych
 • mikrofon z pierścieniem wskaźnikowym
 • duży przycisk mikrofonu/zgłoszenia
 • 5 przycisków funkcyjnych/głosowania
 • regulator siły głosu
 • gniazdo słuchawkowe
 • gniazdo mikrofonowe

Mikroprocesorowy pulpit przewodniczącego

Mikroprocesorowy pulpit przewodniczącego

 

 • wbudowany głośnik
 • czytnik kart elektronicznych
 • mikrofon z pierścieniem wskaźnikowym
 • duży przycisk mikrofonu/zgłoszenia
 • duży przycisk priorytetu
 • 5 przycisków funkcyjnych/głosowania
 • regulator siły głosu
 • gniazdo słuchawkowe
 • gniazdo mikrofonowe
Galeria
Realizacje
Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna w Działdowie - Deputy Premier
Deputy Premier
Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna w Działdowie
Sesja Rady Miasta w Elblągu fot. Anna Dembińska - Deputy Premier
Deputy Premier
Sesja Rady Miasta w Elblągu fot. Anna Dembińska
Urząd Gminy Barciany - Deputy Premier
Deputy Premier
Urząd Gminy Barciany
Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Deputy Premier
Deputy Premier
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Urząd Miasta Kętrzyn - Deputy Premier
Deputy Premier
Urząd Miasta Kętrzyn
Urząd Gminy Srokowo - Deputy Premier
Deputy Premier
Urząd Gminy Srokowo
Blog