Robot mTiny w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

24.05.2024

Robot mTiny w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Nasz Ośrodek SOSW nr1 dla DNR w Policach nawiązał współpracę z firmą Mentor. Wychowankowie naszej szkoły to dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i deficytami w zakresie wzroku, słuchu, mowy, emocji i interakcji społecznych. Testy odbywały się na SmartFloor, robotach Codey Rocky i mTiny oraz klockach Korbo. Technologie robotyczne są coraz bardziej atrakcyjne poznawczo w edukacji i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi. W niniejszym artykule omówię, jak praca z robotem mTiny wpływa na rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym i niepełnosprawnością ruchową.

Potencjał terapeutyczny stanowi atrakcyjna forma obiektu. Robot jest mały, kształtem przypomina pandę, wzrok przykuwają duże, wyraziste oczy. Jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Moi uczniowie nazwali go Panda - Mania 😊. Niepodważalnie przewagą mTiny nad innymi robotami jest brak połączenia z tabletem/ekranem. Sterowanie odbywa się przy użyciu wirtualnego pióra lub interfejsu zaprogramowanego w kartach. Uczniowie wyznaczając zadanie, bezpośrednio śledzą wzrokiem aktywność robota i natychmiast otrzymują informację zwrotną.

W przypadku dziecięcego porażenia mózgowego i nadmiernego napięcia mięśniowego są w stanie utrzymać w dłoni wirtualne pióro, które jest optymalnej wielkości, grubości i wadze. Dzieci niedowidzące posługują się kodowanymi znakami wyznaczającymi kierunek jazdy. Kolor kartoników niebieski/biały, fioletowy/biały wzmacnia kontrast i jest łatwiejszy w identyfikacji zadania. Prostota obsługi powoduje, że wszystkie dzieci bez względu na rodzaj niesprawności chętnie podejmują się pracy z mTiny.

 

Wspieranie rozwoju poznawczego

Robot jest interaktywnym narzędziem edukacyjnym, łączy zabawę z nauką. Dzieci programują zadania i gry, uczą się rozwiązywania problemów, logicznego myślenia oraz planowania. Chętniej utrwalają obraz liter, cyfr. Zwiększają orientację przestrzenną. Wydłużają skupienie uwagi i pamięci. Sekwencja kodów i znaków rozwija zdolności lewopółkulowe. Zajęcia z mTiny stymulują dzieci do myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Wspieranie rozwoju społecznego

Robot mTiny promuje, wspiera współpracę i komunikację między dziećmi. Zwiększa motywację i zaangażowanie w wykonywane zadanie. Podczas wspólnych zadań wymusza rozmowę i interakcję tj. współdziałanie, czekanie na swoją kolej, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Przyczynia się do rozwoju społeczno-emocjonalnego.

 

Wspieranie rozwoju ruchowego

Praca z mTiny wymaga koordynacji wzrokowo-ruchowej i precyzji ruchów w operowaniu sterownikiem w wirtualnym piórze. Trzymając pióro odwodzą kciuk od dłoni. Podczas zabawy manipulują kartami, projektują i układają trasę z kodowanych puzzli. Łączą małe kartoniki w sekwencje kodu. Podczas zadań graficznych/literniczych umieszczają pisaki we wnętrzu robota.

 

Przykładowe tematy lekcji:

  1. Pomiar długości odcinków;
  2. Podróże po Polsce z mTiny - praca z mapą;
  3. Robot mTiny pisze nasze imiona;
  4. Zagadkowy tor przeszkód z mTiny;
  5. Utrwalanie kierunków - programowanie trasy mTiny;
  6. Nasze emocje z mTiny;
  7. Stroje mTiny;
  8. Ulubione potrawy z mTiny;
  9. Przeliczanie elementów w zbiorach z mTiny;
  10. Numery alarmowe z mTiny - zapis numeru przez robota.

 

Wykorzystanie robota mTiny w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową przynosi liczne korzyści, wspierając wszechstronny rozwój. Rozwija umiejętności w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Zwiększa zaangażowanie w naukę. Dzięki interakcji z robotem mTiny dzieci poszerzają własne doświadczenia, budują pewność siebie, samodzielność i poczucie własnej wartości. Robot mTiny to cenne narzędzie edukacyjne, które może inspirować do nauki i rozwoju w przyjazny sposób.

 

Zobacz filmy:

https://drive.google.com/file/d/1IeX8ujNfHVar7FUGxhAv5QplLDsDRgGE/view
https://drive.google.com/file/d/1YwstcHOclqAKmY1XMpB0JnQ2ujrxgM25/view
https://drive.google.com/file/d/1d4jarEIlXQavGpbEarfkcBr7X4-uHhi8/view

 

 

Arkadiusz Pluta
Arkadiusz Pluta
Nauczyciel plastyki, techniki, geografii, oligofrenopedagog z 23 letnim stażem pracy. Przez cały czas związany ze szkolnictwem specjalnym. Zatrudniony w SOSW nr1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. Wychowawca klasy 7c Szkoły Podstawowej nr 10. Na co dzień prowadzi zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Blog