Tryb ACCESS

Z myślą o dostosowaniu pracy i pomocy osobom niedowidzącym prezentujemy nowe, unikalne rozwiązanie!

 

Tryb Access to rozwiązanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki jego zastosowaniu uczniowie niedowidzący otrzymają wsparcie w postaci dedykowanych stanowisk, pozwalających im aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz pisać testy przy użyciu paneli dotykowych wbudowanych w biurko ucznia. Rozszerzenie pracowni językowej dostępne jest dla maksymalnie dwóch dowolnych stanowisk oraz wymaga wyposażenia pracowni w pakiet paneli dotykowych Quest.

Tryb Access pozwala na:

  • czytanie przez lektora pytania i wariantów odpowiedzi
  • czytanie wybranego przycisku oraz włączanych funkcji
  • powtórzenie pytania i wariantów odpowiedzi na żądanie ucznia
  • indywidualną regulację prędkości mowy przez ucznia
  • zmianę języka lektora zgodnego z językiem treści pytania i wariantów odpowiedzi
  • odsłuch treści w trakcie przygotowywania testu
  • ustawienia dodatkowego czasu dla wszystkich uczniów

Dodatkowo, pulpit ucznia zawiera punkty orientacyjne do lokalizacji pól dotykowo-funkcyjnych.

Zamów pakiet Access przy wyborze pracowni, lub doposaż w niego już istniejącą pracownię!

Blog