Pracownia językowa Mentor PC Pro

Pracownia językowa Mentor PC Pro

Profesjonalna pomoc w nauczaniu języków

Nowoczesny, najbardziej wyspecjalizowany system wspomagający lektorów w nauczaniu języków obcych. Różnorodność i atrakcyjność funkcji pracowni pomaga w prowadzeniu efektywnych i angażujących zajęć. PRODUKT POLSKI - system został wyprodukowany w firmie Mentor. Pracownia PC Pro to efekt wieloletnich doświadczeń firmy w projektowaniu systemów językowych. Mentor gwarantuje wysoką jakość i niezawodność działania sprzętu oraz solidną opiekę techniczną i serwis u klienta.

Pobierz kartę produktu Pobierz specyfikację

 

Pracownia językowa Mentor PC Pro

Funkcjonalność

Funkcje realizowane w pracowni:

 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki (maksymalnie 16 grup)
 • praca w grupach:
  • podział słuchaczy na dowolne grupy (max 16), które jednocześnie realizują własne programy (max 8) (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje)
  • dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami
  • szybkie (jednym przeciągnięciem ikonki) przerzucenie ucznia do innej grupy
  • konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
  • konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
  • część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji,
 • praca w parach:
  • podział słuchaczy na pary (max 16), które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według dowolnych numerów stanowisk np..: 1+9, 5+12, itd.),
  • konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym,
  • konwersacja uczniów w parach z nauczycielem,
 • podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy
 • konwersacja z uczniem, parą lub grupą
 • konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup
 • konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup
 • zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV
 • wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do wybranych uczniów,
 • prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki


Funkcje dostępne dla słuchacza:

 • praca indywidualna:
  • odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora
  • odsłuch wykładu lektora
  • konwersacja z lektorem
  • konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą
  • powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD
  • kontrola własnej wymowy
 • praca w parach:
  • podsłuch przez lektora wybranej pary
  • konwersacja wybranej pary z lektorem
 • praca w grupach:
  • odsłuch programu nauczania przez grupę
  • odsłuch wykładu lektora przez grupę
  • konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
  • konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
  • konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
  • konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę
 • w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela
 • w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu


Funkcje dodatkowe:

 • timer odmierzający czas pracy,
 • podłączenie urządzeń audio do stanowiska uczniowskiego
 • jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. poleceń nauczyciela)
 • jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego głosu
 • możliwość podłączenia komputera
 • oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie stanowiska:
  • jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych
  • jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku,
  • zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach
  • odtwarzanie nagrania w różnym tempie -pozwala na dokładne wsłuchanie się i odwzorowanie danego zwrotu
  • graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. własnego, nagranego głosu i oryginału;
  • zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzać
  • włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu
 • indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez nauczyciela i uczniów
 • tworzenie list obecności uczniów
 • przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk
 • włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów
 • dystrybucję do max 8 dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup
 • nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję
 • dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów
 • przełączanie źródła dźwięku
 • rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego


Funkcje specjalne:

 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki; kto z kim ma być w grupie dyskusyjnej - o tym decyduje nauczyciel (rozmieszczenie stanowisk nie może stanowić przeszkody),
 • losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób,
 • tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób siedzących obok siebie (układanie kolejne),
 • możliwość stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych,
 • sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop),
 • zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych przycisków, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z nadaniem nazw przycisków programowalnych,
 • możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program),
 • regulacja głośności poszczególnych wejść audio,
 • przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym,
 • cyfrowa regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących),
 • możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów,
 • możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup / wejść audio.


Konfiguracja

Jednostka centralna

Pracownia Mentor PC Pro - Jednostka centralna

 

Jednostka centralna systemu językowego ze zintegrowanym wzmacniaczem stereo. 

Jednostka centralna cyfrowej pracowni językowej Mentor PC PRO, całość w obudowie rack, umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora. Centralka nie posiada klawiatury. Pracownia Mentor PC PRO może być obsługiwana tylko z komputera PC (lub tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu Mentor PC Pro.

Program PC Pro

Program PC Pro - panel główny

 

Program do obsługi laboratorium językowego, zasobny w wiele rozwiązań pomocnych w nauce języka obcego.

 

Wybrane cechy:

 • dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki; kto z kim ma być w grupie dyskusyjnej - o tym decyduje nauczyciel (rozmieszczenie stanowisk nie może stanowić przeszkody)
 • Drag&Drop - tworzenie i edytowanie grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów z listy w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego
 • możliwość tworzenia grup ręcznie lub automatycznie
 • możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej dowolnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program)
 • przyporządkowanie dowolnego ucznia z listy do dowolnego stanowiska
 • regulacje głośności po dwukrotnym kliknięciu na ikonkę
 • lista obecności może być "zadokowana", "pływająca" lub "ukryta"
 • panel do sterowania głośnikiem sali
 • panel szybkiego dostępu do zewnętrznych aplikacji do nagrywania i odtwarzania dźwięku

Oprogramowanie PCPRO-MC

Pracownia Mentor PC Pro - Oprogramowanie MC (dla lektora i uczniów - licencja na wszystkie stanowiska)

 

(dla lektora i uczniów - licencja na wszystkie stanowiska)

Oprogramowanie dwuścieżkowego magnetofonu cyfrowego PCPRO-MC to niezależne od programu PC PRO, potężne narzędzie do pracy z językiem obcym przeznaczone dla uczniów. Program dedykowany do sal językowych wyposażonych w komputery na wszystkich stanowiskach uczniowskich.

Pod kierunkiem lektora lub samodzielnie uczeń może realizować funkcje niespotykane w innych, konkurencyjnych rozwiązaniach, np:

 • dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania własnego głosu; funkcjonalne i innowacyjne rozwiązanie wspomagające naukę fonetyki;
 • "trener wymowy" - graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem; niezastąpiona funkcja przy nauce poprawnej artykulacji.

Słuchawki GMH D 8.400 D

Pracownia Mentor PC Pro - Słuchawki GMH D 8.400 D

 

Słuchawki z mikrofonem dynamicznym - rekomendowane do użytku w szkole z uwagi na jakość i niezawodność.
Wysoka odporność na mechaniczne uszkodzenia.
5 lat gwarancji.

 • mikrofon dynamiczny, kierunkowy doskonale „zbiera” głos bezpośrednio z ust, bez ryzyka jego zniekształcenia;
 • elastyczne słuchawki idealnie dopasowują się szczelnie kryjąc ucho i tłumiąc głosy rozmów, nie powodując ucisku głowy;
 • Słuchawki BL-888

  Pracownia Mentor PC Pro - Słuchawki BL-888

   

  Solidne i komfortowe słuchawki wokółuszne z dużymi wentylowanymi nausznikami. Odporne na mechaniczne uszkodzenia. Optymalne rozwiązanie dostosowane do potrzeb i możliwości szkolnych. 5 lat gwarancji.

  Występują w dwóch wariantach:

  • z mikrofonem dynamicznym kierunkowym
  • i pojemnościowym kierunkowym;

  Wyposażenie opcjonalne

  Monitor dotykowy Full HD

  Pracownia Mentor PC Pro - Monitor dotykowy Full HD

   

  Monitor dotykowy umożliwia dotykową obsługę funkcji pracowni, szybko, intuicyjnie i komfortowo. Monitor multi-touch doskonale sprawdza się w szeregu zastosowań związanych z obsługą interaktywnych aplikacji.

  Instalacja na biurku:

  • wersja wbudowana - na życzenie klienta możemy wbudować monitor na stałe w blat
  • wersja mobilna – bez stałego mocowania - jest bardziej estetyczna i ergonomiczna. Użytkownik ma możliwość przemieszczenia monitora oraz dogodnego ustawienia ekranu, w zależności od kąta patrzenia i intensywności światła.

  Rejestrator cyfrowy DVR-101

  Pracownia Mentor PC Pro - Rejestrator cyfrowy DVR-101

   

  Cyfrowy rejestrator audio – niezastąpione urządzenie dla lektora do prowadzenia dynamicznych i bogatych merytorycznie zajęć.

  • rejestracja bezpośrednio na karcie pamięci SD lub USB
  • umożliwia kopiowanie pamięci masowych i usunięcie aktualnie słuchanego utworu,
  • obsługa również z pilota;
  • wyposażony w kartę SD

  Doskonale sprawdzają się też jako wyposażenie pulpitu ucznia.

  Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem

  Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem

   

  Słuchawki dla nauczyciela z transmisją dwukierunkową, radiową. Umożliwiają odsłuch i nadawanie bez konieczności połączenia kablowego.

  Pętla induktofoniczna

  Pętla induktofoniczna

   

  Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

  Specyfikacja

  Specyfikacja Laboratorium Fonetycznego MENTOR PC Pro
  (16 stanowisk uczniowskich) (maksymalnie 32)

   

  L.p. nazwa typ producent opis ilość
  1 jednostka centralna systemu, okablowanie Mentor PC Pro 16 Mentor
  • metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 10 cm x 30 cm; centralka nie posiada klawiatury – obsługa tylko z komputera PC (tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu
  • 8 niezależnych wejść sygnału audio z niezależną regulacją siły głosu, wejście słuchawkowe, 2 wyjścia audio – wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon),
  • uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off
  • moduł USB do podłączenia komputera
  • wbudowany wzmacniacz stereo 40W
  • sterowanie mikroprocesorowe
  • niezależne regulacje siły głosu w słuchawkach uczniów przez nauczyciela z poziomu programu, niezależne regulacje siły głosu w 8 wejściach audio z poziomu programu, regulacja siły i barwy głosu w głośnikach,
  • zasilanie jednostki centralnej 230V, stanowisk uczniowskich 8V, pasmo przenoszenia 50Hz – 16 kHz, okablowanie (1xRCA / mini jack mono - 2 szt., 2xRCA / 2xRCA)
  • certyfikat CE
  1
  2 oprogramowanie sterujące PC Program PC Pro Mentor
  • program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera; interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności, programowalne przyciski zapamiętujące układ sali
  • program realizuje WSZYSTKIE funkcje dostępne w pracowni
  1
  3 oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy program Recorder Mentor
  • dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znaczników wyodrębniających część zapisu, wybór prędkości odtwarzania
  • graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy
  17
  4 wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem elektretowym BL-888 BOLIN
  • słuchawki: impedancja 2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW,
  • mikrofon: impedancja 1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz
  • trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka 5 pin; certyfikat CE
  17
  5 rejestrator cyfrowy DVR-101 Mentor wbudowany w blat, wyświetlacz LCD, port USB i SD card, funkcje: rejestracja bezpośrednio na karcie pamięci SD lub USB, kopiowanie pamięci masowych i usunięcie aktualnie słuchanego utworu, obsługa pilotem 1
  6 głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego PY-1610C PEIYING 2-drożne głośniki współosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M, rozmiar magnesu: 5.3oz, średnica: 6.3 Cal 2
  7 biurko nauczyciela Lab-L Perfekt Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Na całej długości biurka nadstawka prywatyzująca. Biurko posiada z lewej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny oraz półkę pod klawiaturę 1
  8 stół uczniowski 2 osobowy prosty Lab-U Perfekt Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm, ustawione w podkowę, stoliki szczytowe mają zaokrąglone rogi blatu 6
  9 stół uczniowski 2osobowy łukowy (narożny) Lab-U Perfekt Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 130-150 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm, ustawione w podkowę 2
  10 krzesło ucznia krzesło typu ISO, oparcie i siedzisko tapicerowane w kolorze do uzgodnienia 16
  11 fotel nauczyciela obrotowy, na kółkach, tapicerowany w kolorze do ustalenia, z podłokietnikami, regulacja gazowa. 1
  informacje dodatkowe
  • gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki
  • dołączone do oferty certyfikaty CE na pracownię i słuchawki
  • dołączone do oferty certyfikaty potwierdzające dopuszczenie oferowanych mebli do pracowni językowej do stosowania w szkołach, tj. że meble są zgodne z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-01:1990
  • nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię
  • dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim
  • dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni
  Doskonałe opinie
  Opinie - Pracownie językowe

  Wykorzystanie pracowni językowej PC PRO podczas prowadzenia zajęć z języka obcego sprawia, że lekcje są niezwykle ciekawe, motywujące oraz zupełnie inne w porównaniu do zajęć bez wykorzystania takich zaawansowanych technologicznie narzędzi. Uczniowie podczas zajęć wykazują dużo większe zaangażowanie oraz zainteresowanie lekcją. Łatwiej się koncentrują, a nauczyciel ma dużo większe możliwości zróżnicowania zadań oraz ćwiczeń językowych.

  Pracownia językowa świetnie sprawdza się przy pracy zarówno z uczniami zdolnymi jak również z uczniami wymagającymi większego zaangażowania nauczyciela. Dzięki pracowni językowej dynamika zajęć sięga zenitu, w szczególności podczas ćwiczeń na komunikację w języku obcym.

   

  Joanna Sadowska
  właściciel, metodyk i lektor w GLOBAL - Centrum Językowe

  Opinie - Pracownie językowe

  Bardzo pozytywnie oceniam pracę z pracownią językową. Nauczyciel może dostosować tempo lekcji do potrzeb uczniów, kontrolować poprawność przebiegu zajęć bez potrzeby ich przerywania. Poprzez użycie oprogramowania oraz sprzętu firmy Mentor, uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Urządzenia z pracowni językowej upłynniają przebieg zajęć.

   

  Milena Mijas
  lektor języka angielskiego w GLOBAL - Centrum Językowe

  Opinie - Pracownie językowe

  Pomoc dydaktyczna zaproponowana przez firmę Mentor polegająca na wykorzystaniu ścieżek audio w rozmaity sposób, niewątpliwie wspomaga pracę lektora, ale nie tylko. Możliwości oferowane przez oprogramowanie są atrakcyjne dla osoby prowadzącej zajęcia, jak i dla samych studentów. Entuzjastycznie podchodzą oni do możliwości odsłuchania listeningów, kolokwialnie nazywanymi „słuchankami”, przy pomocy zainstalowanych przy każdym stanowisku roboczym słuchawek, jak i z głównego głośnika (bez odsłuchu ze słuchawek). Fajne w tym wszystkim jest to, że lektor może grupować studentów w różnej wielkości grupy – od dwóch do dziesięciu osób w grupie, bądź stworzenie jednej dużej grupy. Dodatkowym atutem systemu jest fakt, że studenci mogą rozmawiać ze sobą w stworzonych grupach bez kolidowania w rozmowy innych grup. Z punktu widzenia lektora jest to jeszcze ciekawsze - osoba prowadząca zajęcia może „podsłuchiwać” rozmawiających studentów, i w miarę potrzeby interweniować – co oczywiście bywa zaskoczeniem.

  Z całą świadomością mogę polecić system audiowizualny zaproponowany przez firmę Mentor osobom obeznanym z nowoczesną techniką – na pewno wpłynie on na wzbogacenie lekcji; jak i osobom bardziej skłaniającym się ku pracy ze standardowymi pomocami dydaktycznymi. Ja dałam radę. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

   

  Marzena Schlichtinger
  lektor języka angielskiego w GLOBAL - Centrum Językowe

  Realizacje
  Blog